Plan voor 54 appartementen op Rotsoord 7

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop voor Rotsoord 7 goedgekeurd. Daarin staan de wensen, eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 54 appartementen en creatieve werkruimten. Op dit moment is Rotsoord 7 een braakliggend terrein waar nog een oude loods staat. De historische spantconstructie uit de bestaande loods blijft behouden. Dit is balkenstelsel waarop het dak wordt geplaatst. De spantconstructie van de loods dateert uit 1917. Door deze te behouden wordt de identiteit en het industriële karakter van Rotsoord versterkt.

Het vaststellen van de bouwenvelop betekent dat de plannen voor Rotsoord 7 nu verder kunnen worden uitgewerkt tot een concreet ontwerp. Wethouder Eelco Eerenberg (ruimtelijke ordening) zegt blij te zijn dat er woningen komen op deze plek: “Dit plan draagt nog verder bij aan het levendige karakter van Rotsoord als creatieve hotspot en het voorziet in een behoefte aan betaalbare ruimte voor kleinschalige, creatieve bedrijven. Daarnaast is het mooi dat er variatie zit in de grootte en types appartementen én dat er gebouwd wordt met oog voor de geschiedenis.”

Het appartementengebouw wordt deels 5 en deels 6 lagen hoog. Het zicht op de Watertoren en de Pastoefabriek blijven als belangrijke elementen aan de Vaartsche Rijn behouden. Op straatniveau komt ruimte voor creatieve bedrijvigheid. Om er voor te zorgen dat de creatieve ruimtes betaalbaar zijn en blijven voor de creatieve sector, is er een gemiddelde huurprijs afgesproken voor de duur van 15 jaar. In de woonlagen erboven komen 8 éénkamer- (sociale huur), 12 tweekamer- (middenhuur) en 34 driekamerappartementen (koop vrije sector). Door deze mix ontstaat er een bredere variatie in grootte en type appartementen en een betere doorstroming in de wijk. Omdat het om een klein aantal sociale huurwoningen gaat, is met de ontwikkelaar overeengekomen dat zij de sociale huurwoningen in eigen beheer houden. Wel zullen deze woningen worden aangeboden via Woningnet zodat ze goed vindbaar zijn voor woningzoekenden.

Door dit nieuwbouwplan ontstaat ook extra verblijfsruimte in de openbare ruimte. Hoe dit eruit gaat zien wordt nog uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hierover zijn al ideeën van omwonenden en andere betrokkene. Deze nemen we mee bij het opstellen van het inrichtingsplan. Ook zal dat plan duidelijkheid geven over de grootte van het terras van de nu al aanwezige horeca (De Zagerij en het Ketelhuis) in de naastgelegen Pastoefabriek en over de aanplant van groen.

Planning

De verwachting is dat de sloop- en bouwwerkzaamheden medio 2024 zullen starten. Daarvoor moet de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan nog goedkeuren en de ontwikkelaar een omgevingsvergunning voor de bouw aanvragen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht