Plan voor 56 woningen in Rotsoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bouwenvelop Helling 12-14 groen licht gegeven. Daarin staan de wensen en randvoorwaarden voor de herontwikkeling van dit pand. De bouwenvelop maakt de ontwikkeling van 56 huurwoningen mogelijk. De locatie bevindt zich tegenover Poppodium De Helling in Rotsoord. In het levendige Rotsoord zijn onder andere woningen, bedrijven en horeca te vinden.

“In de Ruimtelijke Visie Rotsoord is de ambitie benoemd dat Rotsoord nog méér een creatieve hotspotwordt, met een menging van creatieve en culturele bedrijvigheid en wonen”, legt wethouder KlaasVerschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling) uit. “Met dit plan komen we tegemoet aan diegedachte en er komt bovendien meer ruimte voor groen.”

Woonprogramma
In het plan komen 47 twee- en driekamerappartementen en 9 atelierwoningen. Veertig procent van dewoningen behoort tot het segment middenhuur. Dit betreft de atelierwoningen en 13 appartementen.De ontwikkeling draagt bij aan de Woonvisie. Hierin staat dat er in de wijk Zuid meer woningen inhet segment middenhuur nodig zijn om te voorzien in een betere mix van huurwoningen. Mensen diein sociale huurwoningen wonen, maar wel méér huur zouden kunnen betalen, kunnen hiermeegestimuleerd worden om door te verhuizen naar een woning in het middenhuur-segment. Op diemanier komen er meer sociale huurwoningen vrij voor bijvoorbeeld jonge starters op de woningmarkt.

De atelierwoningen komen op de begane grond en hebben een extra hoog plafond. Het woongedeelteligt op een tussenvloer aan de achterzijde. De voorkant van de woningen, aan de Helling, krijgt eenopen en transparant karakter. De atelierwoningen passen goed in het creatieve en culturele karaktervan Rotsoord en vormen een gewild type woning waar huurders wonen en werken in ééngecombineerd huurcontract. Doordat het nieuwe pand kleiner is dan het huidige pand, komt er meeren nieuwe openbare ruimte beschikbaar. Deze wordt gebruikt voor meer beplanting en fietsparkeren.Aan het pand komen verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen.

Volgende stappen
De nieuwbouw past niet binnen de huidige bestemming. Er wordt daarom een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Hierover neemt de raad een besluit. Daarna moet een omgevingsvergunning voor de bouw worden aangevraagd en kan de bouw beginnen. Naar verwachting kunnen de sloop- en bouwwerkzaamheden eind 2022 starten. Op www.utrecht.nl/helling12-14 is meer informatie over het project te vinden.
 


Impressie Helling 12-14

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht