nieuwsbericht gemeente Utrecht

De voorwaarden om een groene en duurzame woonwijk te maken in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone zijn door het college van B&W naar de gemeenteraad gestuurd. Er is ruimte voor 1500 tot 1700 woningen aan de oostkant van het bedrijventerrein tussen Merwedekanaal, Eendrachtlaan, Winthontlaan en Vliegend Hertlaan (fase 1).

De voorwaarden zijn opgenomen in een Nota van Uitgangspunten, een tussenstap richting de uitwerking van een globaal omgevingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het deelgebied. In de Nota van Uitgangspunten beschrijven we hoeveel woningen, maatschappelijke- en commerciële voorzieningen in het gebied passen en hoe we omgaan met vervoer (auto’s, fietsen). Voor fase 1 is het nog niet nodig om fiets- en loopbruggen over het kanaal te maken.

Met de Nota zetten we een stap richting de uiteindelijke realisatie van 1.500 tot 1.700 woningen aan de oostkant van het gebied. Het plein in het midden moet een bruisende plek in het gebied worden. Het is flexibel ingericht en daardoor geschikt voor vele vormen van gebruik en programmering. Er is ruimte voor bomen, om te spelen, maatschappelijke voorzieningen, voor horeca en tijdelijke, kleinschalige evenementen voor de buurt.

Wethouder Eelco Eerenberg: “De vraag naar woningen in onze stad en in het land blijft de komende jaren groot. Van plan naar daadwerkelijke woning moet er veel gebeuren. Ook voor de middellange termijn is het daarom belangrijk om nu kwalitatief goede plannen te maken met veel nieuwe woningen op locaties waar het mogelijk is in Utrecht. Met deze nota wil ik vaart maken in dit gedeelte van de Merwedekanaalzone en ervoor zorgen dat we blijven bouwen voor Utrechters om in de stad te (blijven) wonen.”

Vervolg

Het toevoegen van woningen kan alleen als er ook voldoende ruimte is voor groen en ecologie, verblijf en ontmoeten, sporten en spelen. Het Merwedepark, onderdeel van het Rondje Stadseiland, wordt vanuit deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone doorgetrokken langs het water richting deelgebied 6.

De verwachting is dat de gemeenteraad in de zomer 2024 over de Nota van Uitgangspunten besluit. De stap daarna is het maken van een omgevingsplan. De start van de bouw is nu nog niet bekend. Het initiatief om met bouwen te starten ligt bij de grondeigenaren. Bekijk hier de gehele Nota.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht