Plannen Lombokplein ter inzage

Het Westplein en omgeving worden omgevormd tot het Lombokplein: een plek in het centrum van Utrecht, levendig en groen en goed verbonden met de binnenstad. Om dit voor elkaar te krijgen zijn forse ruimtelijke ingrepen noodzakelijk. Zo wordt de Leidse Rijn hersteld en bevaarbaar gemaakt. Ook komen er drie nieuwe bruggen. De Graadt van Roggenweg wordt verlegd en verandert in een stadsstraat van 2x1 rijstroken en 30 km/u. Daarnaast komen er ook nieuwe (woon)gebouwen. De plannen voor de herinrichting van het Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg zijn opgenomen in een concept Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp. Tot en met 5 juli kan iedereen reageren op deze plannen.

“We zijn weer een stapje dichterbij de belofte die lang geleden al is gemaakt aan de Utrechters", zegt wethouder Eelco Eerenberg (stationsgebied). "Het Westplein, nu nog een verkeersplein met een wirwar aan wegen, moet een groene plek worden waar je gewoon graag wil zijn. Waar je kan varen over de Leidse Rijn, waar je prettig kunt wonen en waar je in het park een ommetje kunt maken.”

Wonen, werken en verblijven
Op het toekomstige Lombokplein is ruimte voor twee nieuwe woongebouwen, voor in totaal 350 tot 400 woningen. Deze woningen zijn met name bedoeld voor senioren en starters, maar ook voor studenten en gezinnen. Daarvan is ongeveer 45 procent sociale huur (inclusief 10 procent studentenwoningen), 35 procent is middencategorie huur en koop en 20 procent valt in het hogere segment huur en koop.

Bij het NH Hotel ontstaat plek voor uitbreiding van het hotel, voor ateliers en voor kleinschalige kantoorunits voor lokale ondernemers. Het Lombokpark, dat aan het nieuw aangelegde deel van de Leidse Rijn komt te liggen, vormt straks een plek om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Ook de twee semi-openbare tuinen van de toekomstige gebouwen kunnen hiervoor gebruikt worden.

Ruimte voor fietsers
Fietsers krijgen meer de ruimte. De fietsroute op de Leidseweg loopt straks door langs het water. De kruising van deze route met de stadsstraat wordt bij voorkeur ongelijkvloers, zodat fietsers niet hoeven te wachten. Wel neemt deze variant meer ruimte in beslag, waardoor er bijvoorbeeld minder plek beschikbaar is voor groen en terrassen.

Minder autoverkeer
Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren, is het noodzakelijk om het autoverkeer terug te brengen. Ook op het toekomstige Lombokplein. Als vervolg op het onderzoek naar de verkeerssituatie in Noordwest Utrecht is een pakket aan maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen hebben ook effect op het autoverkeer dat over het Lombokplein gaat komen. Daarnaast worden de verkeerslichten op het plein afgestemd op de verkeersdrukte, wat het autoverkeer ook gaat begrenzen. Meer informatie is te vinden op utrecht.nl/verkeersonderzoeknoordwest.

Reageren
Tot en met zondag 5 juli kan iedereen reageren op het concept PvE en FO. De plannen zijn in te zien op de website www.utrecht.nl/lombokplein, evenals de samenvatting, een filmpje over wat er gaat veranderen en het reactieformulier. Na vaststelling van het definitieve Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp wordt een bestemmingsplan opgesteld en te zijner tijd voor inspraak vrijgegeven. Het Functioneel Ontwerp voor de buitenruimte wordt uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). Op dit moment is het project Lombokplein nog niet volledig financieel gedekt. Bij de start van het project moet de dekking beschikbaar zijn; voorstellen hiervoor volgen in de komende voorjaarsnota's. Uitvoering zou in 2023 kunnen starten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht