nieuwsbericht gemeente Utrecht

De eerste stappen zijn gezet voor ruim 650 nieuwe woningen in de Veilinghavenbuurt en Kanaleneiland. Daarbij gaat het om ruim 100 sociale huurappartementen op de Veilingstraat en ruim 550 studentenwoningen op de Livingstonelaan. Voor deze nieuwbouwprojecten heeft het college van burgemeester en wethouders voorwaarden vastgesteld (de 'programmatische uitgangspunten'). Op basis van die 'programmatische uitgangspunten' kunnen de initiatiefnemers hun plannen verder uitwerken, waar zij ook omwonenden en andere belanghebbenden bij zullen betrekken.

“In de stad zijn nog behoorlijk wat plekken die we kunnen opknappen door bijvoorbeeld woningen toe te voegen, het groen te verbeteren en ruimte te maken voor buurtvoorzieningen", vertelt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). "Deze twee projecten liggen in heel verschillende wijken en zijn beide goede voorbeelden van de manier waarop wij zowel voor huidige als toekomstige bewoners een buurt willen opknappen."

Veilingstraat: sociale huurappartementen

Op de Veilingstraat (tussen Veilinghaven en de Croeselaan) was tot voor kort een groot verhuurbedrijf gevestigd. Op deze plek wil ontwikkelaar Ten Brinke Vastgoedontwikkeling een nieuw complex bouwen met 120 tot 130 sociale huurappartementen. Op de begane grond komt ruimte voor een voorziening. In dit deel van de buurt, maakte het eerdere vertrek van de soepfabriek aan de Heycopstraat meer ontwikkelingen mogelijk. De nieuwe plannen op de Veilingstraat sluiten daar bij aan en maken de gebiedsontwikkeling van Parkhaven compleet. Naast de sociale huurappartementen en de ruimtes voor voorziening, komt er ook veel aandacht voor groen. Zo komt er een groene verbinding met de nog aan te leggen groene laan in het plan Heycopstraat, het nieuw aan te leggen plein aan de Veilinghaven en het Ringpark. Hierdoor ontstaat er een lange en groene route (aantrekkelijk voor voor bijvoorbeeld wandelaars en fietsers) tussen de Veilinghaven en het Veilinggebouw aan het Heycopplein.

Livingstonelaan: studentenwoningen en onderwijsvoorzieningen

Een nieuw gebouw op de Livingstonelaan 609 (op de hoek met de Australiëlaan, nabij de meubelboulevard) biedt straks ruimte aan meer dan 550 studentenwoningen. Onderin het gebouw komt er ruimte voor een onderwijsvoorziening en er komt plek voor een voorziening die vooral gericht is op de samenkomst van (buurt)bewoners. De initiatiefnemer is VOF Livingstonelaan (samenwerkingsverband tussen Slokker en Synchroon) die er een plek wil creëren waar werken, ontmoeten, wonen én onderwijs samengaan in één gebouw. Deze plannen passen in het verlengde van de bouw van de nabijgelegen 'mbo-onderwijsboulevard', op de Australiëlaan. Tegelijkertijd zorgt het nieuwe complex voor een goede aansluiting met de bestaande woonwijk Kanaleneiland Zuid. Met de komst van de studentenwoningen, zal er meer levendigheid komen in dit gebied. Het park achter het gebouw krijgt ook een opknapbeurt, zodat van het groen ook meer en beter gebruik kan worden gemaakt door huidige en toekomstige bewoners.

Vastgestelde voorwaarden

Voor beide plannen gelden de vastgestelde voorwaarden voor 9 maanden, binnen die tijd dienen de ontwikkelaars te komen tot concept-bouwenveloppen. Deze worden voorgelegd aan omwonenden in de betreffende buurten. De ontwikkelaars informeren de omwonenden over het verdere proces.

Veilingstraat
Vastgestelde voorwaarden: Raadsbrief Programmatische Uitgangspunten Veilingstraat 10 Utrecht
Meer informatie: www.veilingstraatutrecht.nl

Livingstonelaan
Vastgestelde voorwaarden: Raadsbrief Programmatische Uitgangspunten Livingstonelaan 609 Utrecht
Meer informatie: www.slokker.com/vastgoed / www.synchroon.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht