Pleegzorg voor Utrechtse pleegkinderen nu standaard mogelijk tot 21 jaar

Pleegzorg voor Utrechtse jongeren in pleeggezinnen is voortaan standaard mogelijk tot een pleegkind 21 jaar wordt. De gemeente volgt hiermee de landelijke lijn vanuit het Rijk ‘Pleegzorg standaard tot 21 jaar’ die op 1 juli in gaat.

Er komt veel af op jongeren als ze 18 worden, en een jongere die 18 wordt staat de volgende dag niet direct op eigen benen. Ook is de ene 18-jarige niet gelijk aan de andere. Daarom is het goed dat voor jongeren in een pleeggezin deze belangrijke vorm van ondersteuning ook na hun 18e beschikbaar blijft als dat nodig is. Zo kunnen jongeren en jongvolwassenen beter ondersteund worden op weg naar zelfstandigheid en de doelen die ze willen bereiken in hun leven, zoals het vinden van een passende opleiding of werk. Wethouder Victor Everhardt (Jeugd en Jeugdzorg): “Ik ben blij met dit besluit van de minister. Als Utrecht volgen we deze lijn dan ook van harte. We zorgen hiermee voor een soepelere overgang voor jongeren naar zelfstandigheid.”

Maatwerk
Het inzetten van pleegzorg voor jongeren boven de 18 was al mogelijk in Utrecht voor wie dat noodzakelijk was, onder de noemer ‘verlengde pleegzorg’. Nu wordt pleegzorg tot 21 jaar de standaard. Maar het blijft altijd maatwerk. Wanneer jongeren en pleegouders zelf aangeven dat de pleegzorg eerder dan het 21e jaar kan stoppen is dat altijd mogelijk. In de nieuwe situatie geldt dat verlengde pleegzorg (tot 22 of 23 jaar) mogelijk is, voor die jongeren die het nodig hebben.

Wat betekent dit voor pleegkinderen die 18 worden?
Zowel Utrechtse pleegkinderen die dit jaar 18 worden als  hun pleegouders worden door hun pleegzorgbegeleiders (van pleegzorgorganisaties Timon, Youké en de Rading) persoonlijk geïnformeerd over het standaard inzetten van pleegzorg tot 21 jaar vanaf 1 juli 2018. Daarnaast ontvangen alle Utrechtse pleegouders informatie via de pleegzorgorganisaties. Op de website van de VNG staat informatie over de verschillende situaties/scenario’s en wat dit exact betekent.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht