Praat mee over plannen Cartesiusdriehoek

De eerste plannen voor de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek liggen van vrijdag 24 april t/m donderdag 4 juni ter inzage voor inspraak. Belangstellenden kunnen hun mening geven over het bestemmingsplan voor de eerste van in totaal zes fases van het plan. In deze eerste fase gaat het om de nieuwbouw van zo'n 300 woningen ten zuidoosten van het CAB-gebouw, aan het spoor. De gemeenteraad behandelt het bestemmingsplan naar verwachting dit najaar, waarna de bouw eind dit jaar zou kunnen starten.

Om de groei van de stad op te vangen zijn veel woningen nodig, die Utrecht zoveel mogelijk in de bestaande stad wil bouwen. De Cartesiusdriehoek is zo’n gebied waar nieuwbouw komt. Het ligt tussen de Cartesiusweg en de spoorlijn naar Amsterdam en Den Haag/Rotterdam, met het CAB-gebouw als in het oog springend gebouwencomplex. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We willen van dit voormalige bedrijventerrein een mooie nieuwe stadswijk maken, waar uiteindelijk ruim 2800 woningen moeten komen. Het wordt een levendige woonwijk met woningen, een school en andere voorzieningen. Hier willen we laten zien waar Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen voor staat: het accent op fietsen en wandelen, veel aandacht voor een groen, bewegen en ontmoeten.”

Projectontwikkelaar Keystone heeft een plan gemaakt voor de bouw van twee blokken met voornamelijk middenhuurwoningen, aangevuld met atelierwoningen en enkele duurdere huurwoningen. Ook is er ruimte voor voorzieningen zoals bijvoorbeeld horeca of dienstverlening. Keystone heeft ook de omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van de eerste 242 woningen. Die zal tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage liggen. In dat ontwerpbestemmingsplan staan de voorwaarden en regels voor het gebruik van de te bouwen woningen en de openbare ruimte.

Aangepaste inspraak
Vanwege het coronavirus informeert de gemeente op iets aangepaste wijze. Mensen kunnen per e-mail of telefonisch reageren. Een formele zienswijze indienen kan ook. De plannen zijn vanaf 24 april online in te zien op www.utrecht.nl/cartesiusdriehoek.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht