Prestatieafspraken over gemengde wijken en meer sociale huurwoningen

Meer gemengde wijken, meer betaalbare sociale huurwoningen en meer aandacht voor bijzondere doelgroepen. Dat zijn de belangrijkste speerpunten die de gemeente Utrecht, de vijf grootste woningcorporaties en hun huurdersorganisaties overeen zijn gekomen in de jaarlijkse prestatieafspraken die vrijdag worden ondertekend.

De stedelijke prestatieafspraken richten zich specifiek op de sociale woningmarkt. Het zijn de overkoepelende afspraken tussen de gemeente Utrecht, de vijf woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en SSH, verenigd in de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW), en hun huurdersorganisaties. De afspraken sluiten aan op de voor de zomer gepresenteerde Woonvisie en het later deze maand te sluiten Stadsakkoord Wonen. De prestatieafspraken zijn tevens de basis voor de afspraken die de gemeente dit najaar maakt met de afzonderlijke woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor de periode 2020 t/m 2022.

Utrecht streeft naar gemengde wijken, waarin elke buurt een diverse afspiegeling is van de stad. In de prestatieafspraken is vastgelegd dat een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen komt in wijken waar nu relatief weinig sociale huurwoningen zijn. "In wijken met weinig sociale huurwoningen, willen we dat voorlopig geen woningen meer worden verkocht of geliberaliseerd", zegt wethouder Kees Diepeveen (wonen). "Hier kunnen via ruilconstructies ook extra sociale huurwoningen worden toegevoegd als het aantal afneemt in wijken waar juist veel sociale huur is. Daar voegen we liever koop- of middenhuurwoningen toe."

Nieuwe bijzondere woonvorm
Om kwetsbare doelgroepen sneller aan een geschikte woning te helpen, hebben de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen eerder al een plan van aanpak opgesteld. Dit is nu ook vastgelegd in de prestatieafspraken. Hierbij is ook aandacht voor de spreiding over de stad en draagvlak in de samenleving. In 2020 willen de partijen een tweede bijzondere woonvorm realiseren, in navolging van Place2BU in Leidsche Rijn.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen is eveneens een speerpunt in de afspraken. Doel is om de komende vier jaar jaarlijks 4500 nieuwbouwwoningen op te leveren, waarvan minimaal 1500 (35 procent) in de sociale huursector. “We zijn blij met deze afspraken”, zegt STUW-voorzitter Marije Eleveld. “De ambitie van de gemeente op het gebied van wonen is groot. Dagelijks zetten we ons in voor meer sociale woningen en leefbare buurten in Utrecht. Deze afspraken gaan ons helpen om de ambities waar te maken.”

Huurmatiging
Verder zijn afspraken gemaakt om huren zo min mogelijk te laten stijgen, wat aansluit bij het sociaal huurakkoord 2018-2021 van de Woonbond en Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. De Utrechtse partijen hebben verder afgesproken om door te gaan met het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. De corporaties dragen ook bij aan de gemeentelijke doelstelling om in 2025 op 20 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen. Lees meer in de volledige prestatieafspraken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht