Publicatie lijst huurwoningen die niet in orde zijn

De gemeente gaat handhavingsbesluiten publiceren over woningen waar misstanden zijn aangetroffen en verhuurders de situatie niet op orde hebben. Het gaat om woningen met achterstallig onderhoud of waar sprake is van illegale verhuur.

,,Door het publiceren van deze informatie kunnen woningzoekenden nagaan of zij met een goede en betrouwbare verhuurder te maken hebben”, aldus wethouder Wonen Kees Diepeveen. ,,Zo willen we huurders beschermen en tegelijk ook stimuleren dat verhuurders zich aan de regels houden.”

De lijst met verhuuradressen waarvoor handhavingsbesluiten gelden staat op www.utrecht.nl/goedverhuurderschap. Als een adres niet op de lijst staat, is dat geen garantie dat het om een goede verhuurder gaat. De gemeente brengt verhuurders altijd vooraf op de hoogte dat zij het besluit gaat publiceren. De aankondiging kan ook preventief werken zodat de verhuurder de situatie alsnog kan verbeteren. Op de site staan alleen rechtsgeldige besluiten, waarbij de verhuurder niet meer in beroep kan gaan.

Open overheid
Met het actief openbaar maken van deze informatie wil de gemeente transparant zijn. Na een jaar wordt deze werkwijze geëvalueerd. Dan wordt aan woningzoekenden en belangenbehartigers gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van de gepubliceerde informatie.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht