Raad stemt in met Islamitische begraafplaats op Tolsteeg

De Utrechtse gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om een deel van de begraafplaats Tolsteeg aan te wijzen als particuliere Islamitische begraafplaats. Het terrein wordt uitgegeven aan Verenigde Utrechtse Moslims (VUMO). VUMO is een samenwerkingsverband van acht Utrechtse moskeeorganisaties. Er is binnen de Utrechtse moslimgemeenschap al lange tijd behoefte aan een eigen begraafplaats.

Duurzaam gebruik van schaarse grond

Uit verkenning van het college naar de mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats bleek een deel van begraafplaats Tolsteeg hiervoor een kansrijke locatie. Op dit deel van de begraafplaats zijn sinds 2013 geen begravingen meer uitgevoerd. Dit deel van de begraafplaats is daarmee binnenkort ‘overbodig’. Door dit deel grond beschikbaar te stellen voor een eigen Islamitische begraafplaats wordt er duurzaam gebruik gemaakt van de schaarse grond in Utrecht.

Het college heeft de afzonderlijk ingediende verzoeken van twee partijen beoordeeld en op basis daarvan een voorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Op 3 februari heeft de raad ingestemd met dit voorstel. Wethouder Kees Diepeveen (openbare ruimte) is positief over deze mogelijkheid voor de moslimgemeenschap in Utrecht. “Van oudsher zijn er al meerdere katholieke, protestantse en een Joodse begraafplaatsen in onze gemeente. Het is mooi en passend dat we op deze manier kunnen voorzien in de behoefte vanuit de moslim-gemeenschap aan een eigen begraafplaats.”

Behoefte Islamitische begraafplaats

Binnen de Utrechtse moslimgemeenschap is er al lange tijd een dringende behoefte aan een Islamitische begraafplaats. In Nederland zijn op dit moment maar twee Islamitische begraafplaatsen (in Almere en Zuidlaren, Drenthe). De kleinere vakken op de gemeentelijke begraafplaatsen Kovelswade en Daelwijck waar moslims al volgens eigen traditie begraven kunnen worden blijven in gebruik, maar bieden niet genoeg ruimte voor de komende jaren. De grond voor de Islamitische begraafplaats bij Tolsteeg wordt door de gemeente verkocht en komt in eigendom van VUMO. Dit stelt moslims in onze stad in de gelegenheid in hun eigen gemeente te worden begraven en daarbij zoveel mogelijk zelf te kunnen voorzien in de uitoefening van rituelen naast de religieuze noodzaak van een niet onderbroken (eeuwigdurende) grafrust.

Vervolgstappen

De gemeente gaat nu in gesprek met VUMO om de voorwaarden te bepalen waaronder de grond aan hen kan worden uitgegeven. Bij overeenstemming met VUMO over de voorwaarden moet het terrein worden ingericht, onder andere met het plaatsen van een erfafscheiding van de rest van Tolsteeg, dat in gebruik blijft als gemeentelijke begraafplaats. Omwonenden worden op de hoogte gesteld en betrokken bij het vervolgproces. Omdat de grond al begraafplaats was en dat ook blijft, is de verwachting dat de invloed voor omwonenden minimaal is.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht