Raadsleden Utrecht, Groningen en Breda verenigen zich voor modernere verlofregeling

Vandaag sturen raadsleden uit Groningen, Utrecht en Breda gezamenlijk een brief aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de knellende verlofmogelijkheden.

Verlofmogelijkheden zijn te knellend
Gemeenteraadsleden kunnen alleen verlof aanvragen in het geval van zwangerschap, bevalling of ziekte. De basis voor deze mogelijkheid is verankerd de Grondwet en de Kieswet. De grondwettelijke basis voor de verlofmogelijkheid is twintig jaar geleden doorgevoerd om vooral de positie van vrouwen in de politiek te versterken. Andere redenen, zoals ouderschapsverlof, pleegzorg, adoptie en mantelzorg zijn niet geldig voor het aanvragen van verlof. De afgelopen decennia zijn de samenleving en de arbeidsmarkt sterk veranderd. Meer flexibiliteit, ruimere verlofregeling voor aanstaande ouders en mantelzorg of (zorg)verlof voor speciale gevallen zijn steeds meer normaal geworden. Echter, de verlofregeling van volksvertegenwoordigers is in die tijd niet mee veranderd.

16 weken
De verloftermijn is bovendien gebonden aan een vaste perioden van steeds 16 weken. Een praktijkvoorbeeld is een van de initiatiefnemers, Jony Ferket (fractievoorzitter D66 Utrecht). Zij neemt nu twee keer 16 weken (dus 32 weken) verlof vanwege haar zwangerschap. Liever had zij een kortere periode opgenomen.

Ferket: “Avonden en weekenden doorwerken tot slechts enkele weken voor mijn uitgerekende datum is vanwege mijn zwangere lijf niet meer te combineren met mijn andere werk en mijn gezin. Voor mij zijn 16 weken verlof net te kort, maar 32 weken weer veel te lang.”

Verplicht ontslag indienen
Ook is het niet mogelijk om je tijdelijk als raadslid te laten vervangen wanneer zich een maatschappelijke kans voordoet. Zo kon Rick Zagers (raadslid VVD Breda) alleen deelnemen aan een buitenlandse uitzending voor defensie als hij zijn ontslag als raadslid zou indienen omdat de reden niet onder de wettelijke verlofmogelijkheden valt.

Zagers:“Ik werk als reservist en kreeg de kans om op uitzending naar het buitenland te gaan voor defensie. Helaas is dit geen reden om mij in de gemeenteraad tijdelijk te laten vervangen.”

Brief naar Den Haag
De boodschap van deze raadsleden is helder: de huidige verlofregeling die vastgelegd is in landelijke wetgeving, is aan modernisering toe. Omdat deze regelgeving vastgelegd is in grond- en kieswet is Den Haag nu aan zet

Bekijk de brief hier

Meer informatie:
Ties de Theije  – persvoorlichter gemeenteraad – 06 18 62 77 38 – ties.de.theije@utrecht.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht