nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht maakt het mogelijk om een religieuze of levensbeschouwelijke uiting toe te voegen aan het uniform van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders. Hieraan zijn wel specifieke regels verbonden in het kader van veiligheid en herkenbaarheid. Aan het officiële uniform van de boa’s en toezichthouders verandert niets.

In november 2021 heeft de Utrechtse gemeenteraad een motie aangenomen waarin wordt gevraagd het mogelijk te maken dat boa’s met zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke uitingen toe te voegen aan het uniform. Dit om een zo inclusief mogelijke organisatie te zijn, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. In de gemeenten Arnhem en Tilburg is het dragen van een religieuze of levensbeschouwelijke uiting op dit moment al mogelijk.

De afgelopen periode is er zorgvuldig proces doorlopen, waarbij onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, het College voor de Rechten van de Mens, verschillende uitvoeringsorganisaties, ROC’s en uiteraard de gemeentelijke ambtenaren betrokken zijn. Ook is er juridisch advies ingewonnen. Dit heeft geresulteerd in de mogelijkheid om een religieuze en/of levensbeschouwelijke uiting te dragen in combinatie met het uniform.

Concreet betekent dit dat het kledingreglement zodanig gewijzigd is dat dit mogelijk is geworden. De uiting moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, onder meer op het gebied van veiligheid en herkenbaarheid (bijvoorbeeld kleur). Bij andere publieksfuncties was het dragen van deze uitingen al mogelijk.

Werkwijze in de praktijk 
Als een medewerker de wens kenbaar maakt om met zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke uitingen het werk te doen, wordt allereerst dit besproken met de leidinggevende. Daarnaast wordt door de coördinator ARBO en Veiligheid gekeken aan welke eisen de religieuze en levensbeschouwelijke uiting moet voldoen zodat de werknemer het werk veilig kan uitvoeren.

Op dit moment hebben zich binnen de organisatie nog geen medewerkers gemeld die gebruik willen maken van deze mogelijkheid. In het straatbeeld wordt deze verandering daarom nog niet direct zichtbaar.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht