Regio Utrecht-Amersfoort slaat handen ineen voor aanpak vitale wijken

De provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort gaan samenwerken aan de aanpak vitale wijken. Daarbij wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid gekoppeld aan de sociaaleconomische ontwikkeling. In Utrecht gaat het om de wijk Overvecht. De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als cofinancier. Hiervoor is een voorstel bij het Rijk ingediend om te komen tot een regiodeal.

Het gaat goed met de regio Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen, de grote economische dynamiek, de goede voorzieningen en de aantrekkelijke omgeving zorgen ervoor dat mensen hier graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Toch profiteert niet iedereen daar even veel van. Een aantal wijken scoort relatief laag op het gebied van sociaal economische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid. “In Utrecht investeren we al flink in die wijken en buurten”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling). “De aanpak Samen voor Overvecht is daar een voorbeeld van. De regiodeal zal voor Overvecht en haar bewoners een flinke impuls geven.”

Gedeputeerde Rob van Muilekom: “We willen dat iedereen kan meedoen. Een economisch welvarende, sociale, gezonde, veilige en groene leefomgeving is van vitaal belang voor onze inwoners. Dat maakt onze provincie zo aantrekkelijk. Om deze positieve kenmerken ook komende decennia te behouden én te versterken gaan we als regio samen aan de slag.”

Integrale aanpak voor vier wijken
Het gaat om een integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaat, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De aandachtspunten in deze vier wijken zijn divers. In Overvecht draagt de regiodeal bij aan vijf bestaande ambities van Samen voor Overvecht: plezierig wonen in een meer gemengde wijk, veilige buurten, perspectief voor de jeugd versterken, zorg en ondersteuning dichtbij en op maat en meedoen en ondernemen.

Gezien de breedte van de aanpak, is samenwerking met allerlei organisaties in de regio én met het Rijk nodig. De provincie vindt het van belang dat er een provinciebrede aanpak is op het thema vitale wijken. Daarom wordt het Rijk gevraagd de plannen als partner te steunen. Daarvoor is donderdag een voorstel voor een Regio Deal Vitale wijken U16 ingediend bij het Rijk en wordt parallel daaraan een aanpak vitale wijken regio Amersfoort gestart.

De aanpak van deze wijken kan straks een voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en lokale partners zoals woningcorporaties worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen en geleerde lessen op te halen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht