Regio Utrecht werkt samen aan duurzame energie

De gemeente Utrecht wil samen met vijftien regiogemeenten, vier waterschappen en de provincie werken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Het college legt hiervoor de startnotitie Regionale Energiestrategie U16 (RES) voor aan de gemeenteraad. Hierin staat hoe de partijen een zogeheten energiestrategie gaan opstellen, hoe bewoners hierbij betrokken worden en wat de inhoudelijke uitgangspunten zijn. De RES moet onder meer bepalen hoeveel duurzame energie de regio wil opwekken en op welke plekken dit met wind en zon grootschalig mogelijk is.

“De overgang naar duurzame energie is misschien wel de grootste verandering van deze tijd”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (energie). “Bij zo’n complexe verandering hebben we elkaar als overheden nodig. Vanuit Utrecht werken we op allerlei terreinen aan duurzaamheid, maar om echt voor verandering te zorgen hebben we iedereen nodig.”
 
Windmolens en zonnevelden zijn zichtbaar en hebben impact op de leefomgeving. In de startnotitie staat daarom ook hoe gemeenten inwoners betrekken bij de te maken keuzes. Utrecht ziet de energietransitie daarbij ook als kans, omdat energie besparen en het duurzaam opwekken van energie zowel maatschappelijk als economisch veel kan opleveren.
 
In de Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de regio vertaald. Dit gaat om regionale afspraken over elektriciteit, (groen) gas en warmte. Volgend jaar, uiterlijk 1 juni 2020, leveren alle dertig regio’s conceptversies van de RES op bij het Rijk. Het Rijk laat de plannen doorrekenen zodat de regio’s op 1 maart 2021 de definitieve strategieën kunnen opleveren.

De startnotitie is hier te lezen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht