nieuwsbericht gemeente Utrecht

Bij een grootschalige controle van garageboxen in Utrecht Overvecht is een grote hoeveelheid materialen voor het plegen van plofkraken aangetroffen. Ook werden er goederen ten behoeve van drugshandel gevonden. Aan de controle werkten de gemeente Utrecht, politie, douane en het RIEC mee. Naar aanleiding van de controle worden op last van de burgemeester vier garageboxen per direct gesloten.

Bij de controle werden ongeveer 60 boxen opengemaakt en gecontroleerd. Een veelvoud daarvan werd van buitenaf met speciaal opgeleide honden gecontroleerd. In twee boxen werden verdachte auto’s aangetroffen, waarvan één voertuig mogelijk gerelateerd is aan plofkraken. Hiernaar wordt nu verder onderzoek gedaan.

Verder werden in garageboxen goederen ten behoeve van drugshandel aangetroffen, waaronder middelen voor de productie van hennep en lachgasgebruik. In één van de boxen werden explosieven gevonden. Als gevolg hiervan moest de buurt worden afgezet, werden meerdere woningen tijdelijk ontruimd en moest de Explosieven Opruimingsdienst ter plaatse komen. Ook naar deze vondsten volgt nader onderzoek.

Regelmatige controles

Opslaglocaties en garageboxen zijn aantrekkelijke plekken voor criminelen vanwege beperkte sociale controle. Verhuurders weten vaak niet wat zich in de garageboxen afspeelt. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren, niet alleen voor de verhuurder van de locatie, maar ook voor de omwonenden. Denk aan brandgevaar en aantasting van de gezondheid van omwonenden. Daarom controleren de gemeente en politie regelmatig ofopslaglocaties gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. En of dit volgens de geldende wet- en regelgeving gebeurt. Na de controles besteedt de gemeente aandacht aan communicatie met inwoners en ondernemers om hen bewust te maken van het gevaar van criminele activiteiten in opslaglocaties.

Veiligheid 

De Utrechtse integrale aanpak is gericht op het doorbreken van criminele carrières en criminele geldstromen. Op die manier maken we het criminelen moeilijker en belemmeren we bijvoorbeeld de voorbereiding op het doen van een plofkraak omdat de spullen in beslag worden genomen en zij uit de anonimiteit worden gehaald. Zo werken we samen aan een veilig en leefbaar Utrecht.

Melden heeft zin

Tijdens de actie deelden bewoners hun zorgen met de instanties. Dit soort meldingen helpt om dit soort illegale en criminele activiteiten die een groot risico voor de buurt geven aan te pakken. Inwoners en ondernemers kunnen vermoedens van criminaliteit altijd melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de wijkagent of anoniem via 0800-7000, bel bij spoed 112 of meld online via www.meldmisdaadanoniem.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht