nieuwsbericht gemeente Utrecht

Naar verwachting zijn er de komende 20 jaar 104.000 tot 125.000 nieuwe woningen en locaties voor ruim 80.000 banen nodig in de regio Utrecht. Rijk en regio presenteren daarom ‘Utrecht Nabij’: een visie voor deze regio tot 2040 waarin staat hoe de regio Utrecht deze groei de komende decennia opvangt en bereikbaar blijft. De partijen willen woon-werklocaties ontwikkelen in een U-vormig gebied rond de stad Utrecht, dat loopt van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. Ook wijzen ze enkele belangrijke locaties in de regio aan om verder te ontwikkelen.

Utrecht is een aantrekkelijke regio. Het aantal mensen dat hier woont, werkt en studeert stijgt harder dan waar dan ook in Nederland. Om die groei op te vangen, zijn er in 2040 tussen de 104.000 en 125.000 woningen nodig en locaties voor ruim 80.000 banen. Daardoor staat de bereikbaarheid in de regio Utrecht steeds meer onder druk. Op deze uitdagingen is Utrecht Nabij het gezamenlijke antwoord van de Rijksoverheid, de provincie Utrecht, Utrechtse gemeenten, NS en ProRail. De visie moet leiden tot voldoende ruimte voor wonen en werken, Utrecht Science Park (USP) beter bereikbaar maken en zorgen voor minder druk op station Utrecht Centraal. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De komende jaren gaan we in de provincie Utrecht veel woningen bouwen. Daar horen ook ov- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet. De plannen die we vandaag presenteren laten een sterke, integrale benadering zien van de ruimtelijke opgaven waar we in Nederland voor staan.”

Dichtbij en goed verbonden
Rijk en regio willen dat woningen, werklocaties en voorzieningen in 2040 dicht bij elkaar liggen en goed bereikbaar zijn. Ook moeten de Utrechtse landschappen hun kwaliteit behouden en goed toegankelijk zijn vanuit stad en dorp. De komende 20 jaar wordt daarom vooral binnenstedelijk bijgebouwd en in de buurt van nieuwe en bestaande ov-knooppunten: plekken waar bus, tram, trein, fiets en auto samenkomen. Nieuwbouw in Utrecht concentreert zich rondom ov-knooppunten in een U-vormig gebied van Zuilen en Leidsche Rijn Centrum via Westraven, Lunetten-Koningsweg en USP naar Overvecht. Dit komt bovenop de bestaande bouwplannen zoals de Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. In de regio wordt vooral gebouwd rondom ov-knooppunten in Breukelen, De Bilt, Bunnik, Houten, Vianen, Woerden en Zeist.

Bereikbaarheid onder druk
Meer ruimte voor wonen en werken heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio. Daarom zet Utrecht Nabij zwaar in op mobiliteit. Zo krijgen het ov- en fietsnetwerk een upgrade om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor autoritten. En er komen locaties rondom Utrecht waar je vanuit de auto overstapt op ov of fiets om verder richting de stad te reizen. Tegelijkertijd blijft Utrecht als nationaal knooppunt onder druk staan. Daarom is het van belang dat er de komende decennia ook andere oplossingen komen om de doorstroming van de Ring Utrecht te verbeteren en Utrecht Centraal bereikbaar te houden. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We leggen hiermee de basis voor de toekomst van onze stad in de regio, waar we bouwen aan woningen, een stabiele economie stimuleren en slim omgaan met onze mobiliteit.”

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht