nieuwsbericht gemeente Utrecht

Rivierenwijk krijgt 154 nieuwe woningen aan de Reitdiepstraat. Woningcorporatie Bo-Ex heeft plannen om 119 sociale huurappartementen en 35 sociale eengezinswoningen te bouwen. Als alles volgens plan verloopt, zijn de woningen in 2027 klaar.

De Reitdiepstraat is een van de projecten uit de Utrechtse aanpak voor de woningbouw. Daarbij nemen we als gemeente samen met andere partijen sinds begin vorig jaar maatregelen om de woningbouw op peil te houden. Wethouder Eerenberg: ”Dit project is een geweldig voorbeeld van onze aanpak met als resultaat meer sociale huurwoningen in onze stad. Veel te lang lag het project stil, maar door gezamenlijke inzet van de gemeente en corporatie gaan we nu toch aan de slag. Een mooi begin, maar we zijn er nog lang niet en daarom blijf ik me inzetten om op meer plekken in de stad door te bouwen voor alle Utrechters.”

Programma

Na de sloop van de 81 huidige woningen, worden er 154 sociale huurwoningen gebouwd. Het project omvat appartementen met 2, 3 of 4 kamers, waarvan maximaal 20 appartementen specifiek bestemd zijn voor Lister, die een vorm van beschermd wonen biedt voor mensen met een psychologische kwetsbaarheid of verslaving. Daarnaast komen er 35 grondgeboden eengezinswoningen. In de straks vrijgekomen openbare ruimte wordt een aantrekkelijk groen gebied gerealiseerd, waar ruimte is voor zowel ontmoeting als spelende kinderen.

Voorgeschiedenis

In 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het startdocument voor de plannen aan de Reitdiepstraat goedgekeurd en in 2020 volgde de Programmatische Uitgangspunten. Na een tijdelijke stilstand vanwege financiële uitdagingen, zijn de gemeente en Bo-Ex opnieuw begonnen aan de voorbereidingen voor dit project.

Concept-bouwenvelop

De gemeente heeft samen met Bo-Ex een concept-bouwenvelop opgesteld, waarin de ambities en randvoorwaarden voor het project worden beschreven. De bouwenvelop is beschikbaar voor inspraak en vanaf maandag 24 juni 2024 te vinden op de website www.utrecht.nl/reitdiepstraat. Na de definitieve vaststelling van de bouwenvelop zal een omgevingsplan worden opgesteld.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht