nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het Rijk heeft Utrecht als centrumgemeente €22,4 miljoen euro toegekend om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Samen met regiogemeenten, aanbieders, woningcorporaties en kennisinstituten gaat Utrecht aan de slag om 200 'Eerst een Thuis-woonplekken' te realiseren.

Eerst een Thuis
Door de toenemende druk op de daklozenopvang en de stijgende wachtlijsten bij vervolgvoorzieningen in de opvangketen moeten mensen lang wachten totdat zij in aanmerking komen voor een eigen woning. Het plan ‘Living Lab, Eerst een Thuis’ geeft mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos zijn een stabiele woonplek als eerste stap in het werken aan een nieuwe start.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke ondersteuning: “We zijn zeer verheugd met de toekenning van budget door het Rijk voor dit ambitieuze plan. De komende periode gaan we vol energie én met de ervaringen en inzichten vanuit Housing First samen met de U16 gemeenten aan de slag om de druk op de opvang te verminderen en de terugval naar dakloosheid te voorkomen. De toekenning van het budget van het Rijk is grotendeels wat we nodig hebben om dit plan ten uitvoer te brengen.”

Vervolg
De €22,4 miljoen euro zijn vooralsnog bestemd voor een periode van anderhalf jaar, waarbij het Rijk gevraagd wordt of de inzet van middelen voor woning, hulp en begeleiding verdeeld kan worden over een langere periode. In totaal heeft het Rijk landelijk €200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak tegen dakloosheid.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht