nieuwsbericht gemeente Utrecht

De plannen voor de Kögllaan 26 en Managelaan zijn door het college van B en W vrijgegeven voor inspraak. Hier komen 72 nieuwe sociale- en middenhuur appartementen en onzelfstandige studentenwoningen voor terug. Op deze locatie is nu de scouting gevestigd, die zal moeten verhuizen naar Voorveldse Polder. Ook komt er een ruimte voor maatschappelijke of commerciële doelen. De inspraakperiode loopt van 26 januari 2024 tot en met 23 februari 2024.

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ordening): “Ik ben verheugd met deze plannen, gezien het tekort aan woningen, ook voor studenten. Deze studentenkamers zullen niet alleen betaalbaar zijn, maar ook een plek bieden waar studenten samen kunnen wonen en leven, essentieel voor mentale gezondheid."

Twee woonblokken

Aan de Kögllaan komen verschillende soorten woningen in twee woonblokken. In het ene blok realiseert woningcorporatie Woonin 47 sociale huurwoningen en 14 middenhuurwoningen. Dit gebouw krijgt maximaal 6 bouwlagen. Op de begane grond komt er stallingsruimte voor auto’s en fietsen. Ook komt er op de begane grond een commerciële of maatschappelijke functie. Er wordt nog onderzocht welke invulling deze plek krijgt. In het andere blok, naast het Leger des Heils realiseert Stichting Studentengroepswoningen.nl 11 studentenhuizen met in totaal 132 onzelfstandige kamers voor studenten. Deze woningen hebben 4 bouwlagen.

Scouting krijgt nieuwe locatie 

Om de woningen te bouwen, zou de scouting de Derde Utrechtse Groep moeten verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Manegelaan in park Voorveldse Polder. Op die plek zit nu een gemeentelijke opslag die dan verplaatst moet worden. De scouting krijgt op de nieuwe locatie een nieuw clubgebouw, in een groene omgeving. Ook kan de scouting gebruik maken van het omliggende park. 

Meer groen en meer biodiversiteit 

Als gevolg van de nieuw te bouwen woningen neemt het aantal vierkante meters verharding toe in vergelijking met de huidige situatie met een scouting aan de Kögllaan. Om dit te compenseren worden er nieuwe bomen, wadi’s, natuurvriendelijke oevers en heesters aangeplant waardoor de biodiversiteit wordt vergroot. Ook wordt het vrij liggende fietspad weggehaald en wordt de Kögllaan een fietsstraat. Door deze efficiëntere inrichting ontstaat er meer ruimte voor groen. Ook wordt het nu verharde opslagterrein in het park Voorveldse Polder met de komst van de scouting veel groener ingericht. 

Vervolg  

De eisen en randvoorwaarden waaraan de nieuwbouw op beide locaties moet voldoen is beschreven in een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). De SPvE’s liggen ter inzage van 26 januari 2024 tot en met 23 februari 2024 . Voor zowel de bouw van de woningen als de vestiging van de scouting moet het omgevingsplan van de locaties worden aangepast. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden in 2025 en zijn de woningen in 2027 gereed.

Meer informatie over de herontwikkeling is te lezen op de website: www.utrecht.nl/kogllaan26.  

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht