nieuwsbericht gemeente Utrecht

In 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Uit de laatste telling van eind december 2022 blijkt dat 72% van de 563 Utrechtse kantoren minimaal energielabel C heeft. Daarmee doet Utrecht het beter dan landelijk, waar de helft van de kantoren minimaal energielabel C heeft. In Utrecht zijn er nog 160 kantoren, waarvan bij 123 kantoren het label onbekend is, die nog moeten aangeven aan het verplichte label C te voldoen.

Begin 2019 had 32% van de Utrechtse kantoorgebouwen minimaal energielabel C en 85 gebouwen energielabel A of hoger. Vanaf die tijd bezochten inspecteurs bijna alle bij de gemeente bekende kantoren waarvoor de nieuwe regels gelden. Ze informeerden kantooreigenaren over energiemaatregelen. Ook was er hulp beschikbaar vanuit het energieloket van de gemeente. Inmiddels heeft 72% van de gebouwen minimaal energielabel C en de helft energielabel A, A+, A++, A+++ of A++++ (293 gebouwen). De 10 kantoorgebouwen van de gemeente die onder de eis vallen, hebben ook minimaal energielabel C.

Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie en Klimaat): “Het lijkt erop dat de meeste kantoren op tijd het juiste energielabel hebben. Dat is knap, want Utrecht heeft veel oude kantoorgebouwen uit de jaren ’80. Kantooreigenaren zien gelukkig dat ze zelf ook voordeel hebben van de genomen energiemaatregelen. Zo werken we met elkaar aan het energiezuinig maken van bedrijven en aan een duurzame stad.”

Label op tijd binnen

De gemeente nam in de zomer van 2022 contact op met kantooreigenaren die nog niet voldeden aan de labelverplichting. De helft gaf aan het label op tijd binnen te hebben. Een deel van de eigenaren loopt tegen zaken aan zoals langere leveringstijden voor bijvoorbeeld zonnepanelen, het vinden van een installateur of onduidelijkheid over herontwikkeling of sloop.

Handhaven

Kantooreigenaren die vanaf 1 januari 2023 geen energielabel C of beter hebben, krijgen een waarschuwing en een termijn om een oplossing te vinden. Als de eigenaar geen stappen zet, kan dit leiden tot een dwangsom of mag het gebouw - in het uiterste geval - niet meer als kantoor worden gebruikt.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht