Ruimere subsidie voor groene daken na succes in 2021

Ruim 430 keer werd in 2021 al een subsidie aangevraagd voor het aanleggen van een groen dak. Zo’n dak is beter voor het klimaat en de biodiversiteit in de stad. In 2020 bleek de subsidie al een succes. Dit jaar was het aantal aanvragen zo veel hoger dan verwacht dat de subsidiepot al ruim voor het einde van het jaar leeg was. Er wordt daarom in 2022 wederom meer subsidie voor groene daken vrijgemaakt.

Met de subsidie is dit jaar in totaal 21.690 m2 aan nieuwe groene daken aangelegd. Deze daken vangen 652 m3 regenwater op. De gemeente Utrecht is blij dat zo veel inwoners al willen bijdragen aan een gezond Utrecht met meer groen. Wethouder Kees Diepeveen (Openbare Ruimte): “Een groen dak levert op veel manieren een bijdrage aan een gezond leefklimaat. Denk aan het opvangen en vasthouden van neerslag, het verbeteren van de biodiversiteit, het filteren van fijnstof, het vasthouden van CO2, het koelen van de stad op hete dagen, de isolerende werking op koude dagen en het realiseren van een aantrekkelijkere leefomgeving. Ieder groen dak maakt uit. We geven inwoners dan ook graag een financieel steuntje in de rug om te helpen zo’n dak te realiseren. Zo helpen zij weer met het vergroenen van de stad.”

Extra subsidie voor aanvragen 2021

De subsidiepot raakte dit jaar vroegtijdig leeg, waardoor er eind september geen subsidie meer kon worden aangevraagd. Om toch iedereen te kunnen helpen die een aanvraag indiende, wordt er nog dit jaar meer subsidie beschikbaar gesteld. De gemeente maakt daarom €50.000 extra vrij, zodat alle aanvragen van 2021 kunnen worden gesubsidieerd.

Aangepaste subsidieregeling 2022

In 2022 wordt de subsidieregeling aangepast om te zorgen dat er meer en makkelijker gebruik kan worden gemaakt van de subsidie. De belangrijkste aanpassingen zijn:

- De subsidiepot wordt verhoogd naar €700.000 (ten opzichte van €500.000 in 2021).
- Aanvragers die kiezen voor een ‘biodivers groen dak’ met sedum (vetkruid), kruiden, planten en bloemen in plaats van enkel sedum, krijgen vanaf 2022 meer subsidie per vierkante meter. De gemeente wil hiermee de biodiversiteit stimuleren.
- De subsidie mag voortaan ook achteraf worden aangevraagd (in plaats van vooraf). Het wordt mogelijk om tot drie maanden na de aanleg van het groene dak subsidie aan te vragen.
- De gemeente blijft ernaar streven aanvragen binnen 8 weken af te handelen, maar de gemeente is genoodzaakt gezien het grote aantal aanvragen de formele afhandelingstermijn te verlengen tot 13 weken.

Meer informatie: utrecht.nl/groendak.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht