nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrecht wil nieuwe regels voor tien evenementenlocaties in de stad. Voor deze locaties is een ‘locatieprofiel’ opgesteld. Daarmee kan de gemeente vastleggen wat de grenzen zijn voor aantal, duur, geluid en omvang van de evenementen. Hiermee komt er meer duidelijkheid voor Utrechters en organisatoren van evenementen. De ruimte voor evenementen blijft ook behouden op de tien locaties. De gemeente zet hiermee in op de spreiding van evenementen over de stad en gedurende het jaar, zodat er rustperiodes komen voor mens en natuur. Ook kan de gemeente met het nieuwe beleid meer sturen op diversiteit en kwaliteit van evenementen in de stad.

De stad groeit en de ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat veel Utrechters de evenementen in de stad waarderen en graag bezoeken. Tegelijkertijd leggen sommige evenementen ook druk op een gebied, bijvoorbeeld door versterkte muziek, wegafsluitingen of belasting van natuur en parken. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) stelt nieuw locatiebeleid voor om deze wijzigingen mogelijk te maken via locatieprofielen. Het locatiebeleid legt de ruimte voor evenementen in Utrecht vast en draagt zorg voor een goede balans tussen levendigheid en rust.

“Utrecht houdt van evenementen, dat zien we terug in het onderzoek dat we hebben gedaan. Of het nou een buurtfeest is of tot in de late uurtjes op een groot festival, culturele inspiratie of sportieve uitdaging, ruimte voor evenementen moet er zeker blijven. Juist die diversiteit aan evenementen geeft de stad kleur”, zegt wethouder Eva Oosters (Evenementen). 

Locatieprofielen

De tien locaties waarvoor locatieprofielen zijn opgesteld zijn Domplein, Park Lucasbolwerk, Stadhuisplein, park Lepelenburg, park Transwijk, activiteitenveld van het Maximapark, het activiteitenveld van het Griftpark, Wilhelminapark, Julianapark en recreatieplas Strijkviertel. Utrecht start met tien locaties, omdat de druk van evenementen daar het hoogste is, of er juist meer kansen zijn voor evenementen. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat er in de winterperiode meer schade kan ontstaan in parken. Daarom wil het college van B&W in parken geen grote evenementen meer tussen 1 november en 1 april. Ook wil het college van B&W op alle tien locaties een rustperiode tussen evenementen, 18 dagen in parken en 10 dagen op pleinen.   

Verdelen van ruimte voor evenementen

Met de komst van de locatieprofielen en de rustperiodes worden grenzen gesteld aan het aantal evenementen dat kan plaatsvinden op een locatie. Evenementen worden daarmee ook beter verspreid over de stad. Op sommige locaties komt er meer ruimte voor evenementen. Maar het kan ook zijn dat de gemeente moet kiezen welk evenement moet verplaatsen naar een andere datum of locatie. Daarom wordt voorgesteld om een adviescommissie in te stellen. Die commissie moet de evenementen beoordelen op kwaliteit van het evenement door te kijken naar duurzaamheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en inclusiviteit en naar de waarde voor de stad.

Stads- en volksfeesten

In het nieuwe beleid is ook aandacht voor evenementen waarvoor altijd plek moet zijn in Utrecht, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de stad en de inwoners. Dat zijn Koningsnacht en Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Keti Koti, Utrecht Canal Pride, Sint Maarten en de intocht van Sinterklaas. Deze evenementen vormen de basis voor de reserveringskalender van evenementen die de gemeente jaarlijks opstelt.

Onderzoeken en participatie

Aan de herziening van het evenementenbeleid ging een uitgebreid participatietraject en verschillende onderzoeken vooraf. Zo heeft de gemeente onderzoeken laten doen naar ecologie, bomen, bodem en geluid. Daarnaast dachten veel Utrechters, organisatoren, bezoekers, bewoners en ondernemers mee. Dat kon via een online vragenlijst en gesprekken in de stad op en rond de verschillende evenementenlocaties. Ongeveer 1.500 Utrechters vulden de vragenlijst in over evenementen in de stad. Ook werden omwonenden van de tien locaties (ca. 5.000) per brief uitgenodigd voor verschillende bijeenkomsten over de locatieprofielen en is de gemeente langs de deuren gegaan bij omwonenden van de tien locaties.

Vervolg

Na besluitvorming in de gemeenteraad over het locatiebeleid stelt het college van B&W de definitieve locatieprofielen vast. En kan er in Utrecht naar verwachting vanaf 2025 gewerkt worden met de locatieprofielen. Klik hier voor de beleidsnota locatiebeleid en de concept locatieprofielen. Een definitieve uitwerking van de locatieprofielen volgt zodra de gemeenteraad er een besluit over neemt. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht