Ruimte voor acht windmolens en zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop

In de polders Rijnenburg en Reijerscop wordt voor minimaal twintig jaar ruimte geboden voor een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. In het voorstel is in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop ruimte beschikbaar voor windmolens en in het noorden en oosten van Rijnenburg is ruimte voor zonnevelden. In het midden van Rijnenburg komen geen windmolens in tegenstelling tot het conceptvoorstel van april 2019 . Utrecht wil met het energielandschap een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Het energielandschap kan ongeveer 20 procent van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit leveren en daarmee 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn.

In april vorig jaar presenteerde het college een conceptvoorstel met daarin ruimte voor elf windmolens. Buurgemeenten, provincie, bewoners, omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers hebben hier vervolgens op gereageerd. Ook is aanvullend onderzoek gedaan. Op basis hiervan zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd.

Verkleind zoekgebied windmolens
Windmolens zijn alleen nog mogelijk in het noorden en niet meer in het midden van het gebied. Dit houdt de mogelijkheid voor een brede ontwikkeling van het gebied open; zoals naast energieproductie ook groen, werklocaties, maatschappelijke voorzieningen, sport en woningbouw. In de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ wordt hierover besloten. Nabij knooppunt Oudenrijn is zoekgebied toegevoegd waardoor er ruimte is voor maximaal acht grote windmolens in het noordelijke deel van Rijnenburg en Reijerscop. De windmolens komen op een afstand van minimaal 800 meter van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein te staan. Dit is niet gewijzigd.

Het gebied waar zonnevelden kunnen komen, ligt in het noorden van Rijnenburg en een strook langs de A2. Het zoekgebied voor de zonnevelden wordt iets groter doordat de ruimtelijke reservering voor roeiwater naar het zuiden is verplaatst. Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van roeiwater financieel niet haalbaar is in het tijdelijke energielandschap. Bij de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Rijnenburg wordt een nieuwe afweging gemaakt. Daarom blijft nu wel een reservering voor roeiwater in dit voorstel staan.

Verlenging exploitatietermijn
In het definitieve raadsvoorstel wordt uitgegaan van een exploitatietermijn van minimaal twintig jaar, in het conceptvoorstel was dat vijftien jaar. Deze wijziging komt door veranderde subsidievoorwaarden van het Rijk. Windmolens, zonnevelden en de benodigde investeringen in het landschap zijn alleen financieel haalbaar als twintig jaar energie kan worden opgewekt.

Vervolg
De gemeenteraad besluit over het voorstel van het college. Initiatiefnemers krijgen vervolgens drie maanden de tijd om plannen in te dienen. Het college stelt strenge eisen om overlast van geluid en slagschaduw van windmolens zoveel mogelijk te beperken. Naast de minimumafstand tot de woonwijken moeten de molens zo stil mogelijk worden en moeten bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw. Verder verplicht het college de energiebedrijven om bewoners en omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengst, bijvoorbeeld door zelf te kunnen investeren in windmolens en zonnevelden.

Meer informatie is te vinden op de website Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop.

Kaartje met zoekgebieden


 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht