nieuwsbericht gemeente Utrecht

Tijdens een gezamenlijke actie van politie, douane en gemeente op bedrijventerrein Lage Weide zijn onder andere meer dan honderd kilo softdrugs, een ruime handelshoeveelheid harddrugs, illegale tabakswaren, nepmerkkleding en goederen die gebruikt worden voor hennep- en harddrugsproductie aangetroffen. Op last van burgemeester Sharon Dijksma zijn twee garageboxen waar de goederen werden aangetroffen, direct gesloten voor een periode van een jaar. De betrokken partners doen nu verder onderzoek.

Integrale controles zoals deze zijn gericht op het verstoren van criminele verdienmodellen. Hiermee willen de betrokken partijen barrières opwerpen voor dit soort criminaliteit en de ondermijnende activiteiten van criminele samenwerkingsverbanden frustreren. Na de controles gaat een speciaal team van de gemeente terug naar het bedrijventerrein om in gesprek te gaan met ondernemers en omwonenden. We willen hen bewust maken van de risico's van ondermijnende criminaliteit en hen ook wijzen op de mogelijkheden om signalen te melden. Zo werken we samen aan een veilig en leefbaar Utrecht.
 
Melden heeft zin 
Inwoners en ondernemers kunnen vermoedens van criminaliteit altijd melden. Dit kan bij de politie via 0900-8844, bij de wijkagent of anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht