Snellere inburgering door samenwerking taalscholen en vrijwilligersorganisaties

De taalscholen in Utrecht gaan samenwerken met vrijwilligersorganisaties om inburgeraars extra begeleiding te bieden bij het leren van de Nederlandse taal. Vrijwilligersorganisaties bieden bijvoorbeeld taalcafés of taalmaatjes aan of een taalassistent in de klas. Ze doen dat aanvullend op de lessen van de taalscholen. Doel is dat inburgeraars sneller de taal leren en sneller hun inburgeringstraject kunnen afronden.

De gemeente Utrecht heeft samen met de taalscholen en vrijwilligersorganisaties een convenant gesloten waarin afspraken hierover zijn vastgelegd. Hiermee wordt ook het al bestaande aanbod van vrijwilligersorganisaties meer gestructureerd ingezet en gefinancierd. De organisatie Taal Doet Meer coördineert de samenwerking met de taalcafés. Lineke Maat (Taal Doet Meer): “Fijn dat we hier samen de schouders onder zetten. Veel inburgeraars kennen te weinig mensen om te kunnen oefenen.”
 
Zo hoog mogelijk taalniveau
Wethouder Maarten van Ooijen: “Onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van taallessen en oefenen met behulp van vrijwilligers de beste resultaten in een kortere tijd oplevert. Dat willen we stimuleren, zodat inburgeraars zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken.” Barbara Klomp (Taalschool Queridon): “Mooi initiatief, van belang voor alle inburgeraars in de stad”.

Inburgering
De gemeente heeft formeel geen rol bij inburgering. Dat gaat vanaf 2021 veranderen, als de verantwoordelijkheid voor inburgering wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Vooruitlopend hierop wil Utrecht vast aan de slag om inburgeringstrajecten te verbeteren. Marnix Heida (NLtraining): “Zo’n convenant kan in Utrecht voor elkaar komen dankzij de goede samenwerking in het netwerk.”

Deelnemende taalscholen en vrijwilligersorganisaties
De deelnemende Taalscholen Inburgering zijn Acceptus, Arabika Educatie en Vorming, Babel, CIEPA-Taal, Lest Best, Maas College, Nltraining, NCB-opleidingen, Oxfordopleidingen, Prima Opleidingen, Queridon, Volksuniversiteit Utrecht, Vluchtelingenwerk Utrecht en WES Educatie. De deelnemende vrijwilligersorganisaties zijn Gilde Utrecht, Humanitas Utrecht, Taal Doet Meer en U-Centraal.Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht