Snorfietsen naar de rijbaan in Utrecht

Op dit moment rijden snorfietsers nog overal in Utrecht op het fietspad. Snorfietsers (blauw kenteken) gaan later dit jaar op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan rijden met een helm op, net als bromfietsers (geel kenteken). Uit onderzoek blijkt dat dit zorgt voor veiligere wegen en voor schonere lucht voor fietsers. Tot en met 25 maart 2021 kan iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. Dit besluit gaat over waar de maatregel straks gaat gelden en de manier waarop de maatregel wordt uitgevoerd.

Wethouder Eerenberg (Milieu & emissieloos vervoer) “Het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan doen we niet zomaar. Iedereen wil zo veilig mogelijk in het verkeer zijn. Door de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen komt er meer ruimte voor de fietser op de vaak smalle en drukke fietspaden. De doorstroming voor de fietser zal er dus ook op vooruit gaan."

Ook voor snorfietsers wordt het veiliger. Door hun snelheid worden snorfietsers nu soms over het hoofd gezien als automobilisten afslaan. Op de rijbaan zien automobilisten snorfietsers beter. Daarnaast draagt de verplaatsing naar de rijbaan ook bij aan een schonere lucht voor fietsers.

“Fietsers en snorfietsers zitten nu dicht op elkaar op het fietspad, waardoor de fietser onvermijdelijk de uitlaatgassen inademt als er bijvoorbeeld net een snorfiets voor je stilstaat voor een verkeerslicht. Denk dat iedereen die fietst het erover eens is dat dit niet prettig is. Dat is straks ook verleden tijd op de fietspaden waar de snorfiets naar de rijbaan gaat."

Om welke wegen gaat het?
Snorfietsers rijden straks in een deel van Utrecht op de rijbaan. Het gaat om wegen met een vrijliggend (verplicht) fietspad. Als fietspaden daar niet langs een rijbaan liggen, rijden snorfietsers om, net als bromfietsers. De grenzen van het gebied zijn het Merwedekanaal en belangrijke hoofdwegen, zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg. Buiten dit gebied blijft de snorfiets gewoon op het fietspad rijden. Op de rijbaan moeten snorfietsers straks een helm op, net als bromfietsers. Het kaartje hieronder laat zien om welke wegen het gaat (de wegen in het grijs).Veilig
Bij alle wegen waar het om gaat heeft de gemeente uitvoerig onderzoek laten doen naar drukte op het fietspad en de rijbaan. Daarnaast is ook gekeken naar de rijsnelheden op de rijbaan. Voor al deze wegen is eerst gekeken of het daar veilig kan. Ook komen er duidelijke borden en markeringen op de weg en worden weggebruikers geïnformeerd over de veranderingen door een lokale campagne. In Amsterdam rijden snorfietsers vanaf april 2019 al op veel plaatsen op de rijbaan. Sinds die tijd zijn er minder ongelukken met snorfietsers en met fietsers.

Reageren
Tot en met 25 maart 2021 kan iedereen reageren op het voorlopige verkeersbesluit. De snorfietsers ontvangen hierover een brief van de gemeente. Reageren (een zienswijze indienen) kan door het reactieformulier in te vullen op www.utrecht.nl/snorfiets

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht