Spoedkap 72 iepen Furkabaan en Simplonbaan

De gemeente start vanaf 6 oktober met het kappen van 72 iepen aan de Furkabaan en Simplonbaan. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen niet stabiel zijn en een gevaar kunnen vormen voor de omgeving. Daarom kappen we deze bomen met spoed en volgen de procedure voor noodkap.

Aanplant nieuwe bomen
Er wordt voor elke gekapte boom een nieuwe boom teruggeplaatst en we proberen dit zo veel mogelijk in het komende plantseizoen (november 2020 tot en met maart 2021) te doen. Om dit soort grootschalige kap in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen willen we toewerken naar een divers bomenbestand.

Aanleiding onderzoek
Op 11 februari 2020 is een iep op de Simplonbaan op een auto gevallen. Daarbij bleek dat de boom onder maaiveld was afgebroken. Iepen van deze soort worden geƫnt op wortels van een andere soort iep. Deze combinatie blijkt vaak niet goed te werken. Als de iep volwassen wordt kan het gebeuren dat het onderste gedeelte van de ent inclusief wortels afsterft en de boom alleen nog maar overeind staat op wortels die later vanuit het bovenste deel van de ent zijn gegroeid. De nieuwgevormde wortels van het bovenste deel van de ent geeft onvoldoende stabiliteit, hierdoor hebben deze iepen een verhoogde kans op stambreuk en omwaaien. Dit heet uitgestelde onverenigbaarheid.

Uitkomsten extra onderzoeken
In totaal staan er 485 iepen langs de Furkabaan en de Simplonbaan in de wijk Lunetten. Deze bomen hebben we allemaal eind maart, begin april visueel beoordeeld op veiligheid voor de omgeving. Bij 130 van deze iepen gaf deze beoordeling aanleiding tot extra onderzoek. Bij 40 van de 130 bomen is de stamvoet vrijgegraven, om te beoordelen of de ent nog veilig is. Daarnaast is bij alle 130 iepen een trekproef uitgevoerd. Uit de trekproeven komt naar voren dat bij 72 van de 130 iepen sprake is van een verhoogd risico op windworp. Dit betekent dat deze bomen niet stabiel genoeg staan en bij harde wind kunnen omvallen.
De 58 iepen die niet direct gekapt hoeven te worden vormen op dit moment geen gevaar voor de omgeving. We gaan deze bomen vanaf nu wel vaker controleren.

Verder onderzoek
De kans bestaat dat een deel van de overige 355 iepen op de Furkabaan en Simplonbaan ook last heeft van uitgestelde onverenigbaarheid. We gaan daarom die 355 iepen ook extra onderzoeken met vrijgraven en trekproeven. Zo krijgen we een compleet beeld van de toestand van alle iepen op de Furkabaan en Simplonbaan.

Flora- en faunawet
Voor aanvang van de werkzaamheden controleren we de bomen conform de flora- en faunawet op de aanwezigheid van vogelnesten en houden rekening met eventueel aanwezige nesten.  

Hoe zorgen we voor onze bomen?
De gemeente verzorgt en beschermt alle 160.000 gemeentelijke bomen. Ook inspecteren we deze regelmatig. Toch kan het voorkomen dat we bomen aantreffen die zodanige gebreken hebben dat ze elk moment kunnen omvallen. De bomen vromen dan een direct gevaar voor de omgeving en moeten dan met spoed gekapt worden. Wilt u meer weten over het kappen en planten van bomen? Kijk dan voor meer informatie over noodkap op www.utrecht.nl/noodkap. En op www.utrecht.nl/bomen.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht