nieuwsbericht gemeente Utrecht

De Sportcampus in Leidsche Rijn is het eerste grote bestaande gebouw in Utrecht dat volledig aardgasvrij en energieneutraal is gemaakt, zonder dat het stroomnet overbelast kan raken. Het gebouw wordt het hele jaar door van warmte en energie voorzien door zonnepanelen en zonnecollectoren die de warmte afgeven aan drie waterbuffers, die werken als batterij. In de zomer wordt het water door de opgewekte energie verwarmd en ‘s winters wordt met dit warme water het gebouw verwarmd. Gisteren werd het energieconcept officieel in gebruik genomen tijdens een feestelijk moment met wethouder Dennis de Vries (Vastgoed).

Waterbuffers slaan warmte op

De warmte die nodig is voor de Sportcampus wordt opgewekt via 300 zonnecollectoren en opgeslagen in waterbuffers. De twee buffers, zo groot als twee wedstrijdzwembaden, zijn gevuld met water. Een derde buffer werkt als noodbuffer. In de zomer wordt het water door de opgewekte energie verwarmd en ‘s winters verwarmt het warme water het gebouw. De energie die nodig is voor het gebouw wordt opgewekt door 700 zonnepanelen. Ook energie om het gebouw te koelen, komt van de zon. De energie die overblijft wordt niet teruggegeven aan het stroomnet, maar ook als warmte opgeslagen voor de winter. Een speciale App houdt bij hoeveel energie er iedere maand wordt opgewekt en verbruikt. Dit is voor alle gebruikers zichtbaar via speciale dashboards, wat goed is voor de bewustwording.

Maatregelen om energie te besparen

Naast dit energieconcept is in het gebouw ook een smart building systeem toegepast en zijn alle lampen vervangen voor nieuwe ledverlichting die werken op sensoren. Hierdoor reageren de lampen op beweging en de hoeveelheid daglicht en gaan pas aan wanneer dat nodig is. Ruimtes die niet in gebruik zijn worden niet verwarmd. De sensoren meten naast het licht ook het CO2-niveau in de lokalen. Om de lucht gezond te houden gaat bij een te hoog CO2-niveau automatisch de ventilatie aan. Dit zorgt voor een prettig binnenklimaat, zodat leerlingen zich optimaal kunnen concentreren. Alle systemen samen zorgen voor een energiebesparing van 20 procent, een warmtebesparing van 10 tot 20procent en voor minder CO2-uitstoot, wat goed is voor het milieu.

Wethouder Dennis de Vries (Vastgoed): “In Utrecht zetten we volop in op klimaat en duurzaamheid. Daarbij hoort ook dat we kijken hoe we ons eigen vastgoed kunnen verduurzamen. Ik ben hartstikke trots op wat we hier met de verduurzaming van de Sportcampus laten zien. Ik ken geen ander gebouw met dit innovatieve systeem. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een prettige leeromgeving voor de leerlingen van het Leidsche Rijn College. Daarnaast maakt het jongeren bewust hoeveel energie er opgewekt wordt, hoeveel verbruikt wordt en hoeveel CO2 bespaard wordt. Dit laat zien wat verduurzaming in de praktijk betekent en ze ervaren dat een aangenaam klimaat bijdraagt aan hun eigen gezondheid. Hierdoor zullen zij zelf ook bewuster omgaan met energie en het milieu.”

Energiegebruik op het juiste moment

Energieopslag met waterbuffers is een goede manier om gebouwen van het gas af te krijgen. Het is efficiënter dan alleen gebruikmaken van zonnepanelen of windmolens. Wanneer opgewekte energie niet gelijk gebruikt kan worden, zorgt dit voor een tijdelijke piekbelasting op het stroomnet. En als de zon niet schijnt of het niet hard waait, is er een gebrek aan energie. Waterbuffers slaan de energie op, zodat die gebruikt kan worden op de momenten dat het nodig is. Het voordeel van waterbuffers ten opzichte van een traditioneel WKO-systeem is, dat de bodem minder beschadigd omdat ze minder diep de grond in hoeven.

Groen schoolplein helpt tegen opwarming

Door de aanleg van de seizoenbuffers moest ook het terrein rond de school worden aangepast. Ook hier is gekeken naar een klimaat adaptieve aanpak. Het terrein is opnieuw ingericht met veel bomen en groen zodat de ruimte rond de school ‘s zomers minder snel opwarmt. Het regenwater wordt niet via het riool afgevoerd, maar via speciale grind opvangbakken onder de grond, op een natuurlijke manier teruggegeven aan de bodem. Hierdoor blijven er geen grote waterplassen op het terrein staan, waardoor de leerlingen en docenten er pauze kunnen houden en altijd kunnen sporten.

Bekijk hier de video met uitgebreide uitleg:  https://youtu.be/xRicjhuwxMM

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht