Stadsbrouwerij Rood Noot in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders kent een subsidie van ruim 680 duizend euro toe aan het project Stadsbrouwerij Rood Noot. Stadsbrouwerij Rood Noot in Leidsche Rijn wordt een plek waar ontmoeten, werk en zingeving centraal staan.

De oude, monumentale stadsboerderij wordt gerestaureerd en ingericht als een stadsbrouwerij met een horecavoorziening, een culturele ontmoetingsplek op de Cultuuras Leidsche Rijn. Dit gebeurt samen met creatieve studenten van o.a. de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en toekomstige medewerkers. De boerderij uit 1880 wordt aangekocht van de gemeente Utrecht. De subsidie wordt vooral gebruikt voor de restauratie en herinrichting van het gemeentelijk monument. In afstemming met de gemeentelijke dienst monumentenzorg is een restauratiebeschikking afgegeven voor het nationaal restauratiefonds.

Door de bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn de ondernemers in staat een sociale onderneming op te zetten in het nieuwe stadsdeelcentrum. Een onderneming waar de mensen die er werken centraal staan en waar alle werkzaamheden worden afgestemd op kwaliteiten en mogelijkheden van de doelgroepen.

Maatschappelijke impact
De gemeente is enthousiast over de plannen. Wethouder Klaas Verschuure (Leidsche Rijn): “De monumentale boerderij wordt een nieuwe hotspot op de Cultuuras Leidsche Rijn Centrum, waarbij de stadsboerderij wordt ingepast in de nieuwe omgeving. De ondernemers richten zich op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door hen een passende werkplek of dagbesteding te bieden.”

De aanpak van Stadsbrouwerij Rood Noot is gebaseerd op het concept van brouwerij De Prael met vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Groningen. Achter het initiatief zitten drie lokale ondernemers met ervaring in zorg, welzijn en horeca die gezamenlijk de monumentale boerderij hebben aangekocht.

Stedelijk uitvoeringsprogramma
De subsidie komt uit het Europese subsidieprogramma ‘Kansen voor West 2’ van het EFRO. Via een stedelijk programma voor geïntegreerde duurzame stedelijke ontwikkeling kan Utrecht zo’n 6,4 miljoen euro inzetten voor projecten gericht op het versterken van het vestigingsklimaat, verminderen van de mismatch op de arbeidsmarkt en transitie naar een koolstofarme economie.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht