Standbeeld van Jan van Nassau gemeentelijk monument

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein aangewezen als gemeentelijk monument.

Uniek monument
In december vorig jaar heeft de Stichting Cuypersgenootschap (die zich inzet voor het behoud van het negentiende en twintigste-eeuwse cultuurgoed in Nederland) een verzoek ingediend bij de gemeente om het beeld aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vervolgens heeft de Commissie Welstand en Monumenten geadviseerd om het beeld van Jan van Nassau aan te wijzen als gemeentelijk monument.
“Het feit dat het beeld al sinds 1883 op de oorspronkelijke plek op het Domplein staat, is uniek,” aldus wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten). “Dat het beeld nu een gemeentelijk monument is, is goed voor het behoud van dit erfgoed. Hopelijk leren ook toekomstige generaties over de betekenis van dit beeld, op deze plek.”

Historische plek
Graaf Jan van Naussau was een jongere broer van Willem van Oranje en was initiatiefnemer van de Unie van Utrecht die in 1579 werd ondertekend. Om die reden staat het standbeeld al sinds 135 op het Domplein, nabij de plek van de ondertekening. Bij de recente herinrichting van het Domplein in 2017 zijn de countouren van de Sint Salvatorkerk aangegeven in de bestrating. “Deze zichtbare gelaagdheid van de geschiedenis van het Domplein is juist heel waardevol,” zegt wethouder Geldof.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht