Start bredere ondersteuning naar werk in Overvecht

Werkmatchers van de gemeente starten in samenwerking met buurtteam in Overvecht met een wijkgerichte benadering om werkzoekenden beter te ondersteunen richting werk. De aanpak volgt op een pilot met 3-gesprekken (inwoner, gemeente en buurtteam) in Ondiep en Zuilen.

In Ondiep en Zuilen zijn pilots geweest met 3-gesprekken tussen de inwoner, een professional van het buurtteam en een werkmatcher van Werk en Inkomen van de gemeente. De pilots lieten goed resultaat zien: inwoners voelden zich beter en sneller geholpen en de problematiek van de inwoners kwamen sneller in beeld door de meer integrale aanpak. De pilot wordt nu breder in de praktijk gebracht in Overvecht, in die wijk woont een derde van de Utrechtse bijstandsgerechtigden. Deze ontwikkeling sluit aan bij de Werkwinkel die daar vorig jaar is gestart. De gemeente schrijft daarover in een brief aan de gemeenteraad.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘Met deze aanpak komen we sneller tot een persoonlijk plan op maat, samen met de werkzoekende. We hebben daarbij oog voor meerdere problemen die onze kwetsbare Utrechters soms hebben. Door samen belemmeringen aan te pakken, nemen we Utrechters met problemen werkelijk bij de hand en bieden we meer rust en perspectief.’

Op deze manier biedt de gemeente ook mensen waar de arbeidsmarkt een afstand tot heeft, betere mogelijkheid aan het werk te komen. Het aantal bijstandsgerechtigden in Utrecht schommelt op dit moment rond de 9.320, het laagste niveau sinds lange tijd.

Samen één plan maken

Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaak te maken met veel verschillende problemen, die niet los staan van elkaar. Bijvoorbeeld schulden, mentale en gezondheidsproblemen, maar ook verslaving of eenzaamheid. Dat maakt de stap naar werk te groot. Het wegnemen van de belemmeringen kan dan de eerste stap zijn. Wanneer de problemen bij een werkzoekende complex zijn, zijn vaak meerdere professionals betrokken bij de ondersteuning. Het buurtteam en de gemeente spelen daarbij een grote rol en gaan hier meer samen in optrekken, door samen één plan voor de werkzoekende te maken. Daarom start een aantal werkmatchers van de gemeente dit voorjaar in Overvecht met wijkgericht werken. Deze werkmatchers gaan specifiek mensen uit Overvecht ondersteunen. Zo leren ze het netwerk en aanbod in de wijk beter kennen en is het makkelijker om samen te werken met het buurtteam in Overvecht. Zo krijgen werkzoekenden de hulp die ze nodig hebben om sneller (weer) aan het werk te kunnen; integraal, dichtbij en op maat.
 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht