nieuwsbericht gemeente Utrecht

Op initiatief van de nieuwe eigenaar komen in de Watertoren in Overvecht woningen en werkplekken. Daarnaast komt er in het park rond de Watertoren een nieuw horecapaviljoen bij de speeltuin en dierenweide. Bewoners en bedrijven in de buurt hebben hierover meegedacht. De watertoren is een rijksmonument; het monumentale karakter blijft dan ook behouden. De plannen zorgen er voor dat Park de Watertoren een nog aantrekkelijker plek wordt voor ontmoeting, recreatie en waar kinderen veilig kunnen spelen.

De Watertoren in Overvecht werd gebouwd in 1934, nog ver voor de tijd dat Overvecht werd ontwikkeld tot. “Het is daardoor altijd een geliefd, markant en herkenbaar onderdeel van Overvecht geweest”, zegt wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Daarom is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de Watertoren zelf èn het park er om heen. Samen vormen ze één geheel.”
Sinds de toren haar oorspronkelijke functie voor de waterlevering heeft verloren, zijn veel ideeën geweest voor een nieuwe invulling. Met buurtbewoners is veel gesproken over de toekomst van de toren. De gemeente heeft alle ideeën uit de wijk verzameld. Velen wilden dat de Watertoren een plek zou worden om te eten en te drinken. Om aan deze veel gehoorde wens gehoor te geven, komt er nu ook een horecapaviljoen in het park. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitstraling en het vrije uitzicht op de watertoren vanuit de wijk.

Woontoren
In de toren zelf komen vier woningen, verdeeld over zes van de in totaal twaalf bouwlagen in het gebouw. Het gaat om zogenoemde ‘kangoeroe-woningen’, waarbij een kleinere woning aan een grote woning is verbonden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld zorgbehoevende ouders en kinderen zelfstandig wonen met hun mantelzorger in de directe nabijheid. Naast woningen komen er op de begane grond ook werkplekken voor maatschappelijke doeleinden.

Samen voor Overvecht
“Nu de Watertoren een nieuwe bestemming krijgt, grijpen wij de mogelijkheid aan om ook een deel van het park opnieuw in te richten”, licht wethouder Verschuure verder toe. “Zo maken we een mooie combinatie van onze plannen en die van de nieuwe eigenaar. Wij vinden het belangrijk dat het terrein rondom de watertoren openbaar toegankelijk blijft. Samen met de speeltuin en de dierenweide ontstaat hier een nog mooiere ontmoetingsplek voor de wijk.”
De aanpak van het park wordt uitgevoerd met financiële steun van het Rijk en de Provincie Utrecht, (Regio Deal voor vitale wijken). De plannen sluiten tevens aan bij de ambities van ‘Samen voor Overvecht’, een wijkaanpak waarbij de gemeente samenwerkt  met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht. De ontwikkeling in dit gebied draagt bij aan het aantrekkelijker, groener, gezonder en veiliger park en omgeving.

Randvoorwaarden
De inspraakperiode voor de concept-bouwenvelop heeft eind vorig jaar niet geleid tot aanpassingen. De gemeente heeft nu voor de herbestemming van de watertoren en de nieuwbouw van het horecapaviljoen de randvoorwaarden bepaald die in de bouwenvelop zijn vastgelegd.  Deze randvoorwaarden zijn opgeschreven in de bouwenvelop. Daarin staan ook de stedenbouwkundige eisen voor het ontwerp.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht