nieuwsbericht gemeente Utrecht

Steeds meer Utrechters kiezen voor schone vervoermiddelen in plaats van de ‘gewone’ auto. Het aantal fietsers steeg tussen 2016 en 2019 met 15 procent en het aantal instappers in bussen en trams met 7 procent. Het autogebruik is in deze periode vrijwel gelijk gebleven (+0,3 procent) terwijl het aantal inwoners (+4 procent) en banen (+10 procent) flink is toegenomen. Het aantal deelauto’s steeg naar ruim 4.200 stuks (+105 procent tussen 2016 en 2019), waarmee Utrecht net als voorgaand jaar per inwoner de meeste deelauto’s van Nederland heeft. De trend waarbij steeds meer Utrechters kiezen voor gezond en duurzaam vervoer heeft zich doorgezet. Alle cijfers staan in de monitor mobiliteitsplan.

Bewoners zijn opnieuw vaker tevreden over de bereikbaarheid van de binnenstad en dan vooral met de fiets. Fietsen en lopen is de meest gebruikte vervoerwijze binnen de stad: 74 procent pakt de fiets of loopt naar een bestemming binnen Utrecht. 9 procent van de huishoudens heeft in 2019 gebruikgemaakt van een deelauto via een organisatie (zoals Greenwheels en ConnectCar) of via particulier autodelen (zoals MyWheels en SnappCar), ten opzichte van 5 procent in 2016. Daarnaast heeft één op de drie huishoudens geen eigen auto. Het aantal verkochte P+R Combikaartjes is naar ruim 243.000 gestegen (+41 procent tussen 2016 en 2019).

Gemiddeld 45 procent van het verkeer op de stedelijke verbindingswegen zoals de Socrateslaan en de Spinozaweg heeft geen bestemming of herkomst in het aanliggende gebied. De verschillen tussen de jaren zijn klein. Ook kiest gemiddeld ruim 30 procent van de weggebruikers niet de dichtstbijzijnde invalsweg. Dit zorgt voor meer verkeer door de stad dan noodzakelijk is. De gemeente gaat daarom nader onderzoek doen naar dit gebiedsvreemde verkeer en werkt verder aan maatregelen om dit verkeer te beperken en te zorgen voor een fijnere leefomgeving voor bewoners met minder stank en geluidsoverlast

Corona-effect
Het ‘corona-effect’ van 2020 komt in de monitor van volgend jaar te staan. Na de sterke afname van de hoeveelheid verkeer direct na de ingang van de coronamaatregelen, is de laatste weken weer groei te zien. Zo was het aantal fietsers op de Amsterdamsestraatweg (nabij Paardenveld) op werkdagen in de eerste week van juni gemiddeld ruim 80 procent van het aantal in de eerste helft van maart en op de Biltstraat (nabij de Berekuil) ruim 70 procent. Het aantal motorvoertuigen op werkdagen op het Westplein was medio mei gemiddeld ruim 70 procent te opzichte van begin maart, op de Noordelijke Randweg Utrecht 80 procent en op de Amsterdamsestraatweg ruim 90 procent. Het aantal instappers in de bussen en trams is nog beduidend lager: in de eerste week van juni was het aantal instappers op werkdagen 17 procent van het aantal instappers van begin maart.

Met de jaarlijkse monitor mobiliteitsplan meet de gemeente de voortgang van het verkeersbeleid waarmee ze de ambitie heeft om een gezonde aantrekkelijke stad te zijn, met ruimte om op straat te spelen en elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet de stad bereikbaar blijven voor iedereen. De complete monitor en meer informatie over het verkeersbeleid is te vinden op www.utrecht.nl/verkeersbeleid.

Het mobiliteitsplan uit 2016 ‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’ wordt op dit moment geactualiseerd. We kijken hierbij verder vooruit, naar 2040. Kijk op www.utrecht.nl/mobiliteitsplan2040 voor meer informatie.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht