Subsidie voor 10 Utrechtse aanbieders van cursussen amateurkunst

Utrecht heeft binnenkort een breder aanbod in de wijken op het gebied van muziek, dans en theater. Tien organisaties krijgen voor de periode 2019-2021 subsidie van de gemeente. Het geld is bestemd voor cursussen waaraan kinderen, jongeren en volwassenen in hun vrije tijd kunnen deelnemen. Bij de keuze van het gemeentebestuur voor deze tien organisaties, was de kwaliteit van de cursussen en de toegankelijkheid voor de cursisten doorslaggevend.

“Als bestuur van deze stad vinden wij het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen aan cultuur. Kinderen, jongeren en volwassenen moeten hun creativiteit kunnen ontdekken en de mogelijkheid hebben om hun talenten verder te ontwikkelen.” aldus cultuurwethouder Anke Klein. Het gaat zowel om talentontwikkeling in brede zin zoals samenspeelprojecten, als om doorstroming naar het kunstvakonderwijs.

Deskundig en dichtbij
De tien organisaties die subsidie krijgen, organiseren niet alleen activiteiten in het centrum van de stad, maar ook daarbuiten. Meer kinderen kunnen daardoor dichtbij huis bijvoorbeeld muziek-, dans- of theaterlessen volgen. De organisaties werken met deskundige docenten en ondernemend management. Zij gaan het najaar van start met het gesubsidieerde aanbod.

De gemeente is erg blij met het grotere aanbod in de wijken. Zij blijft met de organisaties in gesprek over hun ervaringen. Het is de bedoeling dat de organisaties hun krachten gaan bundelen, om zo beter zichtbaar te zijn en aan te sluiten op de wensen van de stad.

De tien organisaties zijn:
Muziek Voor Ieder Kind (muziek)
Theaterschool Utrecht (theater)
De Dirigentenwerkplaats (muziek)
MUZIQ voor kleuters (muziek)
Kunstkasteel Zuilen (muziek)
Danscentrum Utrecht (dans)
Vocal Arts Academy (muziek/zang)
Jeugdtheatergroep Sesar (jeugdtheater)
DC 1 II High (dans)
De Utrechtse Muziekschool (muziek)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht