Subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten

Utrechters kunnen vanaf 1 oktober meerjarige subsidie voor buurtnetwerken en wijkinformatiepunten aanvragen bij de gemeente. Het gaat om initiatieven van bewoners om elkaar te helpen en te informeren over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Deze initiatieven moeten bijdragen aan versterking van de sociale samenhang in wijken en buurten.

 

Voor de regeling 'Buurtnetwerken en Wijkinformatiepunten door bewoners' is vanaf 2019 per jaar 455.000 euro beschikbaar. 150.000 hiervan is bestemd voor wijkinformatiepunten. Voor het versterken van buurtnetwerken is 305.000 euro beschikbaar. Aanvragen voor activiteiten in 2019 moeten uiterlijk 15 november binnen zijn.
 
Maarten van Ooijen, wethouder Zorg en Welzijn, onderstreept het belang van de nieuwe subsidiemogelijkheden. "Ik heb in de stad al veel mooie initiatieven van bewoners gezien, zoals het delen van informatie over zorg en hulp in de stad, waardoor bewoners elkaar kunnen ondersteunen. Bewoners die zelf het heft in handen nemen door burenhulp of onderlinge ontmoetingen te organiseren, hebben een positieve invloed op de buurt."

De subsidie is een aanvulling op andere ondersteuning die de gemeente biedt. Voor betrokkenen is het belangrijk dat de subsidieregeling de mogelijkheid biedt deze activiteiten voor langere tijd te financieren, net zoals dat ook bij andere organisaties gebeurt. Een toelichting op de subsidie en de voorwaarden staat op www.utrecht.nl/subsidieinformatiepunt en www.utrecht.nl/subsidiebuurtnetwerk.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht