Subsidie voor huiseigenaren die samen woningen verduurzamen

Utrecht krijgt vanaf 1 januari een nieuwe ondersteuningssubsidie voor woningeigenaren die samen met buurtgenoten energiemaatregelen willen nemen. Zij kunnen een vergoeding krijgen voor trajectbegeleiding door een energieadviseur, ondersteuning door energieloket Jouw Huis Slimmer, ruimtehuur voor bijeenkomsten en communicatiemateriaal. De gemeente wil het zo makkelijker maken voor bewoners om samen hun woning te verduurzamen.

Initiatieven van minimaal vijf deelnemers komen in aanmerking. De gezamenlijke energiemaatregelen kunnen buurtbewoners op buurt- of wijkniveau nemen, of wijkoverstijgend. Het initiatief moet zich richten op één of meerdere energiemaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

De initiatieven krijgen een vergoeding voor verschillende kosten. Voor trajectbegeleiding door een energieadviseur maximaal 1400 euro, voor ondersteuning door Jouw Huis Slimmer geldt een maximum van 1850 euro. Voor ruimtehuur voor bijeenkomsten is maximaal 726 euro beschikbaar per initiatief en voor het maken van communicatiemateriaal maximaal 250 euro. De vergoeding voor communicatiemateriaal bij grotere initiatieven, met een meer campagnematige aanpak, betreft maximaal 3500 euro. De ondersteuning ontzorgt woningeigenaren en zorgt mogelijk ook voor lagere, gezamenlijke (inkoop)prijzen.

Honderden woningen
In totaal is 150.000 euro beschikbaar, verdeeld over 2021 en 2022. Naar verwachting zullen het eerste jaar 8 tot 12 buurtgerichte en 1 tot 2 wijkgerichte en wijkoverstijgende initiatieven gebruik maken van de steun. Dat betekent verduurzaming bij 100 tot 200 woningen. In 2022 zal dit aantal waarschijnlijk snel oplopen, op basis van ervaring en lering uit de eerste initiatieven.

De regeling is een aanvulling op de subsidie die de gemeente heeft voor individuele woningeigenaren, voor energieadvies en trajectbegeleiding. Alle informatie over de subsidie staat op www.utrecht.nl/collectieveaanpakenergie. De subsidie kan daar vanaf 1 januari 2021 worden aangevraagd.  

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht