Subsidie voor verduurzaming vastgoed

Utrecht krijgt vanaf 1 februari een nieuwe subsidie voor het verduurzamen van zakelijk en maatschappelijk vastgoed. Eigenaren, huurders en erfpachters kunnen via het energieloket advies aanvragen voor het verduurzamen van hun gebouwen en bedrijfsprocessen. De helft van de advieskosten wordt vergoed, met een maximum van 5000 euro voor individuele aanvragers en maximaal 20.000 euro per gezamenlijke aanvraag. In 2021 is in totaal 100.000 euro beschikbaar.

De subsidie is voor technisch, organisatorisch of procesmatig advies over de verduurzaming van vastgoed of bedrijfsprocessen. Een voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat de geadviseerde maatregelen binnen een jaar worden uitgevoerd.

Energieloket voor bedrijven en maatschappelijke organisaties
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal worden en overstappen op duurzame energie. Ook bewoners en ondernemers dragen hieraan bij. Zo moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben. Om ondernemers hierbij te ondersteunen, is eind september een energieloket voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed opgericht. Via het loket kunnen bedrijven en instellingen inzicht krijgen in wat er voor hun organisatie nodig is om concrete stappen te zetten in de energietransitie, van energiebesparing tot aardgasvrije bedrijfsprocessen en energieneutraal vastgoed.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht