nieuwsbericht gemeente Utrecht

De stichting waaraan de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad in juni voorlopig door de gemeente was gegund, blijkt niet te kunnen voldoen aan de tendervoorwaarden. Daarom is de gemeente genoodzaakt de inschrijving af te wijzen en de tenderprocedure te beëindigen. Een expertcommissie krijgt nu de opdracht om met een voorstel te komen over de toekomst van sekswerk in Utrecht. Minister van Staat Winnie Sorgdrager wordt voorzitter van deze commissie. Een voorstel waarin recht wordt gedaan aan de modernisering van dit legale beroep en een betere positie van sekswerkers, veilige werkomstandigheden en vergunde (thuis)werkplekken voorop stelt.

De expertcommissie die gaat onderzoeken hoe de gemeente actief kan bijdragen aan de positieverbetering van sekswerkers en aan het creëren van veilige werkomstandigheden wordt gevraagd in het eerste kwartaal van 2022 met een voorstel te komen. Een vertegenwoordiging vanuit de sekswerkers zal deel uitmaken van de expertcommissie. Voordat de expertcommissie aan het werk gaat, kan de gemeenteraad meedenken over de opdracht die wordt verleend. 

Burgemeester Sharon Dijksma: ‘Het is bijzonder spijtig dat deze procedure wederom niet de gewenste uitkomst heeft. Sekswerk is een legaal beroep waar ruimte voor moet zijn in Utrecht. Dat blijven we mogelijk maken, op een manier die past in de huidige tijdsgeest. Een expertcommissie gaat zich hierover buigen, zodat we volgend jaar stappen kunnen zetten.’ 

Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad kreeg in juni jl. de voorlopige gunning om het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Voorwaarde bij deze voorlopige gunning was het positief afronden van de ‘verificatiefase’. Uit de controle van de informatie en de verificatiegesprekken die de gemeente met de stichting heeft gevoerd, is gebleken dat de stichting niet kan voldoen aan de tendervoorwaarden. Één van die voorwaarden is namelijk financiering voor het plan. De stichting beschikt niet over de financiering om het Nieuwe Zandpad te kunnen ontwikkelen, omdat de bank vanaf het begin een garantstelling van de gemeente als voorwaarde heeft gesteld. De gemeente heeft steeds aangegeven een dergelijke garantstelling niet te kunnen verlenen.
Als de gemeente de door de stichting gewenste garantstelling zou geven, zou de gemeente een financieel belang krijgen bij de exploitatie van de raamprostitutiezone. Dat staat haaks op de toezichthoudende taak van de gemeente. De gemeenteraad heeft als uitgangspunt meegegeven een beperkte rol van de overheid en geen financiële betrokkenheid. De gemeente heeft daarom nooit besloten tot een garantstelling en dit gedurende het proces ook laten weten aan de stichting.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht