Tijdelijke terrassen mogelijk tot 1 november

Zodra coronamaatregelen versoepeld worden voor horecaterrassen, kunnen Utrechtse horeca ook na 1 april hun bestaande terrassen tijdelijk verruimen. Daarvoor moeten ze wel een aanvraag doen.

De horecasector is een van de sectoren die hard wordt getroffen door de coronacrisis. In 2020 heeft het college besloten om tijdelijke uitbreiding van terrassen in Utrecht toe te staan tot 1 april 2021, om horecaondernemers in de 1,5 metersamenleving enig perspectief te bieden op aanvullende omzetmogelijkheden. Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Op dit moment hebben horecaondernemers nog geen perspectief op wanneer zij hun zaken weer kunnen openen. We willen echter voorbereid zijn op de situatie dat de horeca weer gedeeltelijk of geheel open kan en horecaondernemers duidelijkheid bieden over tijdelijke terrassen in het nieuwe, verlengde terrassenseizoen.” 

Van gedogen naar vergunnen
Gezien de huidige planning van de vaccinatie die doorloopt tot in de herfst van 2021 en beperkende maatregelen die nog in werking zullen blijven, is de verwachting dat horecaondernemers ook vanaf 1 april 2021 tijdelijk extra terrasruimte wenselijk achten. Daarom is gekeken hoe de gemeente dat kan faciliteren.

Vanaf 1 april worden de tijdelijke terrassen niet langer gedoogd, maar tijdelijk vergund. Met de ontwikkelde vergunningenconstructie willen we voor horecaondernemers, direct omwonenden, gasten en bezoekers van de stad een zo goed mogelijk uitgangspunt creëren. Het vergunnen van de tijdelijke terrassen biedt meer zekerheden aan ondernemers en bewoners. Zo kunnen omwonenden bezwaar en beroep aantekenen tegen verstrekte vergunningen. Voor de ondernemer betekent een vergunning dat er geen sprake is van een gedoogde situatie. Het gaat om een tijdelijke oplossing, die geldt tot uiterlijk 1 november 2021.

Geen extra kosten
Om te zorgen dat de tijdelijke verruiming van de terrassen niet leidt tot extra kosten voor ondernemers, wordt de invordering van de  leges voor de tijdelijke exploitatievergunning en tijdelijke omgevingsvergunning en precario voor de tijdelijke terrassen aangehouden tot einde van 2021. Ondertussen wordt gewerkt aan een voorstel om de leges en precario voor de tijdelijke terrasruimte te compenseren.

Voor meer informatie en het indienen van aanvragen is een site geopend: www.utrecht.nl/tijdelijkterras
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht