Toekomst voor huidige huurders en gebouwen Merwedekanaalzone

Het college bekijkt hoe vijf gebouwen van het OPG-complex behouden kunnen blijven voor de nieuw te ontwikkelen stadswijk Merwede. Ook wil het college de gespreken voortzetten met huurders op het OPG-terrein die goed passen bij de ontwikkeling van deze gezonde en levendige stadswijk.

In 2004 kocht de gemeente het terrein van de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone. In afwachting daarvan zijn de gebouwen van het OPG-complex de afgelopen jaren tijdelijk verhuurd. Een aantal huurders heeft het gebied als aantrekkelijke plek op de kaart gezet. Het college ziet graag dat deze bedrijven en organisaties ook weer een plek krijgen in de nieuwe stadswijk. De gebouwen passen goed in de plannen voor Merwede en geven het identiteit en karakter. Of inpassing mogelijk is, gaat de gemeente nu eerst verder onderzoeken. Het onderzoeksrapport ‘Toekomst gebouwen en huurders’ is hierbij het uitgangspunt. Dit onderzoek heeft de gemeente gedaan samen met MEI Architecten.

Gesprekken huurders
Met alle huurders is de afgelopen tijd gesproken. Met de passende bedrijven wordt de komende tijd verder gesproken. Dit zijn Vechtclub XL, Alchemist, Boulderhal Sterk, Skatepark, Circus Diedom, Ididslowfashion, Blue Linked en de Stadsbrug. Deze maatschappelijke, creatieve en sportieve initiatieven passen goed bij de beoogde stadswijk. Ook de initiatieven zoals De Stadstuin en Kanaal30- hoewel geen huurders van de gemeente – worden hierin betrokken.

Met de huurders die minder of niet passend zijn, is gesproken over de beëindiging van de huurovereenkomst en over hun toekomst op een andere plek in de stad. Alle huurders hebben deze week een brief ontvangen waarmee per eind 2019 de huur wordt opgezegd; deze datum was al bij de huurders bekend toen ze op het OPG-terrein gingen huren.
Met elke huurder die mee wil in de ontwikkeling, wordt een plan opgesteld. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden voor definitieve inpassing in het gebied en naar hoe zij hun activiteiten ook tijdens de ontwikkeling kunnen voortzetten.

Zie voor meer informatie en het onderzoeksrapport Toekomst gebouwen en huurders OPG-terrein www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht