nieuwsbericht gemeente Utrecht

Utrechtse ondernemers met een MKB-bedrijf tot 50 medewerkers kunnen nu tijdelijk € 1.000 tot € 1.500 vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. De vergoeding is in te zetten voor tien verschillende maatregelen die energie en CO2 besparen.

Na uitvoering van een maatregel kan de ondernemer via het subsidieloket de vergoeding aanvragen. Een ondernemer kan maximaal drie vergoedingen aanvragen, voor drie verschillende maatregelen. Tot de maatregelen behoren onder andere een (hybride) warmtepomp, isolatie van het pand, elektrisch kooktoestel en duurzame terrasverwarming.

Wethouder Lot van Hooijdonk: “Ondernemers met een MKB-bedrijf zijn extra kwetsbaar voor hoge energielasten en stijgende grondstofprijzen. Door energiebesparende maatregelen te treffen, kunnen zij hun energielasten structureel omlaag brengen. Daarnaast helpen de duurzame alternatieven om klimaatverandering tegen te gaan.”

Budget

Het budget voor de regeling is beschikbaar gesteld via het programma Kansen voor West II. Dit programma wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op basis van het beschikbare budget van €525.000,- en de maximale vergoeding van €1.500,- per maatregel, kan de gemeente Utrecht aan minstens 350 energiebesparende maatregelen een financiële bijdrage leveren. Als het budget op is, stopt de regeling.

Binnen drie maanden aanvragen

Ondernemers kunnen alleen een vergoeding aanvragen als het geïnvesteerde bedrag voor de uitgevoerde maatregel minimaal € 1.000 is en de factuur en het betalingsbewijs niet ouder zijn dan 3 maanden. Ga voor meer informatie naar het subsidieloket: www.utrecht.nl/bespaarvergoedingmkb.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht