Tussenevaluatie na twee jaar Utrecht Marketing: verbeterslag noodzakelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de tussenevaluatie van Utrecht Marketing en de stappen die naar aanleiding daarvan zijn en worden gezet. Onderzoeksbureau Berenschot evalueerde in opdracht van de gemeente de eerste twee jaar (2017 en 2018) van Utrecht Marketing die ontstond na een fusie van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Stichting Toerisme Utrecht.

In het rapport worden stevige conclusies getrokken, onder meer over het belang van Utrecht Marketing, het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente en de Culturele Zondagen. Berenschot constateert dat een periode van twee jaar kort is om de prestaties van Utrecht Marketing goed te kunnen beoordelen. De onderzoekers stellen daarom dat de evaluatie ‘de tussenstand’ is.
“Deze tussenevaluatie toont aan dat Utrecht Marketing en de gemeente in onze samenwerkingsrelatie verbeteringen moeten doorvoeren”, aldus wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). “Diverse aanbevelingen zijn dan ook direct in gang gezet. Wij hechten aan een goede marketingstrategie, die past bij ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Dat is in een snelgroeiende stad als Utrecht onmisbaar zodat we regie houden op die groeiontwikkelingen. Niet ‘nog méér om het meer’, maar juist ‘meer van het goede’.”

Belang van de organisatie Utrecht Marketing
Uit de tussenevaluatie van Berenschot blijkt dat partners in de stad en regio het belang van een aparte marketingorganisatie onderschrijven. Utrecht Marketing speelt een belangrijke rol bij het verbinden van mensen en organisaties die zich bezighouden met de marketing van stad en regio.
Samen met partners in de stad zet Utrecht Marketing zich in om Utrecht op de kaart te zetten, bij de juiste doelgroepen bijvoorbeeld huidige of toekomstige bewoners, bezoekers en bij het aantrekken van talenten en bedrijven. Inzet op het juiste imago helpt om specifieke bezoekers en ondernemers naar de stad te krijgen, en ook om bewoners te binden aan de stad zelf. Daarbij is samenwerking met tal van partners, ook in de regio, van belang.

Opdrachtgeverschap
De onderzoekers zijn kritisch over de opdracht die de gemeente heeft gegeven aan Utrecht Marketing; die is te onduidelijk en er zijn geen heldere doelen. Daarnaast is het opdrachtgeverschap binnen de gemeentelijke organisatie bij meerdere onderdelen belegd (economie/toerisme, cultuur en citymarketing). Verder is Utrecht Marketing nog te veel een uitvoeringsorganisatie, terwijl behoefte is aan een strategisch kenniscentrum.
De gemeente herziet de opdracht aan Utrecht Marketing; daarbij komt de visie ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ centraal te staan. De aandacht gaat daarbij uit naar groepen mensen die in Utrecht wonen, ondernemen, verblijven, leren en werken. Daarnaast wordt het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente op één plek belegd.

Culturele Zondagen
Utrecht Marketing werd bij de start ook verantwoordelijk om Utrechters meer te betrekken bij cultuur. De Culturele Zondagen vervullen daarbij een belangrijke rol. De onderzoekers constateren dat het draagvlak in de culturele sector afneemt en dat de behoefte van het publiek is veranderd. Berenschot komt dan ook tot de conclusie dat de Culturele Zondagen aan renovatie toe zijn.
Met Utrecht Marketing is inmiddels afgesproken dat zij vóór juni 2020 een plan maken voor de invulling van de Culturele Zondagen ‘nieuwe stijl’. Daarbij worden Utrechtse makers, culturele instellingen en initiatiefnemers uit de Utrechtse culturele sector nauw betrokken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht