Twee nieuwe hockeyvelden op sportpark Vechtzoom

Met de aanleg van twee nieuwe hockeyvelden op sportpark Vechtzoom investeert het college in een uitbreiding en beter gebruik van de huidige accommodatie. Vechtzoom is een belangrijk sportpark voor wijken in het noorden van de stad. Kinderen uit Overvecht maken er gebruik van een betaalbaar en bereikbaar sportaanbod. De combinatie van hockey en voetbal op het sportpark draagt bij aan meer bewegen in Overvecht. Belangrijke randvoorwaarde bij de aanleg van de velden is dat het groen rondom het park, en vooral de groene zone tussen het sportpark en de Vechtdijk, zoveel mogelijk worden gespaard.

Bij het onderzoek naar verschillende varianten voor de uitbreiding is zorgvuldig gekeken naar de consequenties voor de omgeving. Het sportpark ligt in park Vechtzoom, naast de nieuwe woonwijk Antoniuskwartier en aan de Vechtdijk. De meningen en inzichten van bewoners en sportclubs zijn meegewogen bij de uiteindelijke keuze.

Sportpark Vechtzoom draagt bij aan een goede spreiding van hockeyclubs in de stad en is goed bereikbaar voor de jeugd uit Noordoost, Noordwest en Overvecht. Vanwege de lage bezetting is het mogelijk om hier twee hockeyvelden te realiseren. Verder is hockey een groeiende sport en een hockeyvereniging in Overvecht draagt bij aan de diversiteit van de wijk, zowel qua sport als gebruikers en zorgt voor meer betrokken vrijwilligers en bestuurlijke organisatiekracht.

In de Rapportage Capaciteitsbehoefte Sport 2018-2030 blijkt dat er, naast efficiĆ«nter gebruik van de voetbalvelden, behoefte is aan acht tot tien extra hockeyvelden in de stad. Uit onderzoek zijn drie locaties naar voren gekomen, waar in totaal een uitbreiding van zes velden kan worden gerealiseerd: Strijkviertel, Nieuw Welgelegen/Jaarbeurs en sportpark Vechtzoom.       

Een goede sportinfrastructuur is de basis voor een goed sportklimaat. Sporten en bewegen zorgen ervoor dat inwoners zich gezond(er) voelen. En voor een gezonde ontwikkeling van de stad is het belangrijk dat de sportaccommodaties meegroeien met de bevolkingsgroei naar ruim 400.000 inwoners in 2030.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht