Twee rapporten over tramaanslag 18 maart 2019 gepubliceerd

De tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht die op 18 maart 2019 plaatsvond, heeft een diepe wond in de stad achtergelaten. Vier mensen kwamen om het leven, ook vielen er zwaargewonden. Het verlies en de pijn die de tramaanslag veroorzaakte, is onbeschrijfelijk. Ook vandaag nog. Naar aanleiding van deze ingrijpende gebeurtenis is een aantal evaluaties en onderzoeken uitgevoerd. Vanavond zijn twee rapporten gepubliceerd.

In het eerste rapport heeft de Inspectie Justitie & Veiligheid gekeken naar het strafrechtelijk verleden en proces van radicalisering van de dader, Gökmen T, en de eerdere evaluaties hierover. Dit is samen met een beleidsreactie gedeeld met de Tweede Kamer. Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders heeft dit rapport met een raadsbrief aangeboden aan de Utrechtse gemeenteraad.

Daarnaast is door de GGD regio Utrecht een gezondheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht onder nabestaanden en betrokkenen. Dit gaat om de gevolgen van de tramaanslag op de gezondheid van deze groepen. De resultaten bieden de gemeente Utrecht en zorginstellingen inzichten om passende zorg en ondersteuning te bieden. Ook dit rapport is met een raadsbrief door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht