nieuwsbericht gemeente Utrecht

Omdat het gebruik van lachgas in Utrecht voor veel overlast zorgt, wordt het bestaande lachgasverbod uitgebreid. Vanaf 4 januari is het in bezit hebben en gebruiken van lachgas in de wijken Overvecht, Noordwest, West en Zuidwest verboden.

Gemeente Utrecht heeft al in februari 2020 een lachgasverbod ingevoerd voor vier overlastgebieden in de wijken Overvecht, Noordwest, West, en Zuidwest. Dit vooruitlopend op het wetsvoorstel om lachgas op te nemen in de Opiumwet en daardoor bezit in heel Nederland strafbaar te maken. Omdat de overlastmeldingen van bewoners, ondernemers en professionals  in deze vier wijken is gestegen van 289 meldingen in heel 2019 naar 473 meldingen in de eerste 9 maanden van 2020, is het besluit genomen het lachgasverbod uit te breiden. Per 4 januari is het in de wijken Overvecht, Noordwest, West, en Zuidwest overal verboden om lachtanks en -ampullen bij je te hebben en/of te gebruiken.

Gezondheid
Een andere reden om het verbod uit te breiden is dat er steeds meer bekend wordt over de schadelijkheid van lachgas, zoals het risico op hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen tot aan verlammingsverschijnselen. Een uitbreiding van het verbod ondersteunt het tegengaan van het recreatief gebruik van lachgas en het risico op verslaving aan het middel.

Handhaving
De gemeente roept inwoners op om bij (geluids)overlast of afval door het gebruik van lachgas dit te melden. De meldingen geven een goed overzicht van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. In de vier wijken waar het verbod geldt, wordt gehandhaafd, gewaarschuwd en beboet.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht