Uitbreiding van de strippenkaart dagbegeleiding voor mantelzorgers

De ‘strippenkaart’ dagbegeleiding waarmee mantelzorgers de zorg voor hun naaste even over kunnen dragen aan een vertrouwde zorgaanbieder, wordt uitgebreid. Vandaag reikte wethouder Maarten van Ooijen de eerste strippenkaart nieuwe stijl uit aan mantelzorgers tijdens een bijeenkomst bij Karma Zorg, één van deze aanbieders die meedoen.

Met de strippenkaart kunnen mantelzorgers van mensen die gebruik maken van dagbegeleiding, op jaarbasis zes extra dagdelen dagbegeleiding inzetten voor degenen voor wie zij zorgen. Dagbegeleiding is een Wmo-maatwerkvoorziening voor mensen die hulp nodig hebben bij hun dagstructurering. Het gaat daarbij vrijwel altijd om mensen met een vorm van (beginnende) dementie.

Succesvolle pilot
In 2018 heeft de gemeente bij de vier grootste gecontracteerde aanbieders van dagbegeleiding een pilot uitgevoerd met deze strippenkaart. Vanwege de positieve reacties van mantelzorgers breidt de gemeente vanaf nu deze vorm van ondersteuning uit naar alle tien de aanbieders van dagbegeleiding waarmee zij een contract heeft.

Wethouder Van Ooijen: “Mantelzorgers geven aan dat de zorg die zij verlenen soms veel kan zijn. Als je naar de toekomst kijkt, zal het aantal zorgbehoevenden toenemen en dat vraagt wat van mantelzorgers. Met de strippenkaart kunnen mantelzorgers hun zorgtaak wat meer delen met een dagbeleidingsvoorziening.”

De mantelzorger kan de zes extra dagdelen zonder verdere kosten flexibel inzetten als dat hem of haar uitkomt. Bijvoorbeeld omdat de mantelzorger een dagje weg wil, of een afspraak heeft. Dit biedt mantelzorgers extra ‘respijtzorg’.

Divers ondersteuningsaanbod
Uit de tweejaarlijkse Gezondheidspeiling van de gemeente blijkt dat 16 procent van de mensen die aangeven mantelzorger te zijn, zich daardoor (zwaar) overbelast voelt. Het beeld in Utrecht wijkt niet af van dat in de andere grote steden. De gemeente Utrecht komt daarom met een beter en meer divers aanbod voor mantelzorgers om hen te ondersteunen en te ontlasten. De gemeente investeert hiermee verder in mantelzorgondersteuning vanuit het budget dat eerder al in 2018 was verhoogd. De ondersteuning bestaat naast de strippenkaart uit verschillende soorten logeermogelijkheden. Verder worden vrijwilligers opgeleid om mantelzorg te verlenen aan mensen met dementie of niet-aangeboren hersenletsel. Ook wil de gemeente meer jonge mantelzorgers bereiken.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht