Utrecht 2020: cijfers en trends

Afgelopen jaar groeide Utrecht met ongeveer 4.800 inwoners en telde 357.719 inwoners op 1 januari 2020. Hiermee is Utrecht de tweede snelst groeiende stad van Nederland. Dit blijkt uit de nieuwe Utrecht Monitor 2020. Deze monitor vertelt hoe het met Utrecht gaat met cijfers uit het afgelopen kalenderjaar; Utrechters waren over het algemeen gelukkig (82%) en tevreden met hun leven (88%).

De monitor geeft het beeld van 2019. De verspreiding van het coronavirus heeft grote invloed op de samenleving. De gemeente werkt momenteel aan een trendrapport waarin actuele cijfers over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden opgenomen. Dit trendrapport verschijnt voor de zomer. 

Utrecht groeit hard
Utrecht groeide in 2019 met ongeveer 4.800 inwoners. Op 1 januari 2020 telde Utrecht 357.719 inwoners. De groei van de stad is iets lager dan voorspeld. Dit komt onder andere doordat enkele woningbouwprojecten later startten dan gepland. In totaal is de woningvoorraad in 2019 toegenomen (+3.000 woningen). Het aantal mensen dat in een sociale huurwoning woont en daar een te hoog inkomen voor heeft, is afgenomen. 

In de groeiende stad gaat het met de meeste inwoners goed. Het overgrote deel van de Utrechters is gelukkig (82%) en tevreden met hun leven (88%). Daarnaast zien we in 2019 positieve ontwikkelingen. Zo neemt het aantal verkeersongevallen met bijna 9% af. Ook zijn steeds meer Utrechters tevreden over cultuurvoorzieningen in de stad en verbruiken Utrechters de afgelopen jaren minder elektriciteit (-4%). Het aantal banen in de stad groeide ook in 2019 verder en het aantal huishoudens met een laag inkomen daalde.

Op sommige terreinen kan het beter
Uit de cijfers over 2019 blijkt ook dat er op allerlei terreinen nog veel winst te behalen is. Er zijn meer Utrechters die in langdurige armoede leven en één op de drie 55-plussers veroudert ongezond. Ook stijgen de criminaliteitscijfers licht (+1%) na een jarenlange daling. Verder zien we nog steeds grote personeelstekorten, vooral in de techniek en de ICT, maar ook bij bepaalde beroepen in de zorg, zoals verpleegkundigen.

Het aantal inwoners neemt in alle wijken toe, maar in de binnenstad het meest. Er bestaan verschillen tussen wijken en ook tussen Utrechters met verschillende opleidingsniveaus. Zo zijn er grote verschillen tussen wijken als het gaat om toekomstvertrouwen en vertrouwen in de medemens. 

De Utrecht Monitor
De Utrecht Monitor vertelt met cijfers en trends het verhaal van de stad. Er wordt gekeken naar verschillende thema’s, zoals de samenstelling en groei van de bevolking, economie en de fysieke en sociale staat van de stad. Door cijfers op alle beleidsthema’s samen te brengen, worden trends en ontwikkelingen zichtbaar. Dit helpt de gemeente om keuzes te maken voor de stad. Vanaf dit jaar is de Utrecht Monitor gekoppeld aan de vernieuwde databank Utrecht in Cijfers (voorheen WistUdata). Een groot deel van de cijfers van Utrecht is hier nader te bekijken: www.utrecht-monitor.nl
 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht