Utrecht benoemt leden visitatiecommissie cultuur

Tweeëndertig externe leden gaan aan de slag als visitatiecommissie cultuurnota 2017-2020. Deze commissie bezoekt Utrechtse cultuurinstellingen die subsidie krijgen voor de cultuurnotaperiode 2017-2020. De leden gaan met hen in gesprek over activiteiten, de tot dusver behaalde resultaten en de plannen tot 2020 met als doel het cultuuraanbod in de stad hoog, divers en innovatief te houden.

“Cultuur is één van de factoren die de aantrekkelijkheid en identiteit van Utrecht bepalen. Cultuur verbindt mensen. Daarom is het goed dat deze experts onder leiding van de nieuwe voorzitter, Ernestine Comvalius in gesprek gaan met de instellingen in de stad. Hun bevindingen geven ons een actueel beeld hoe het staat met het cultuuraanbod voor iedereen in een sterk groeiende stad.” aldus wethouder cultuur Anke Klein. Uit de bezoeken van de visitatiecommissie volgen bevindingen en aanbevelingen om de kwaliteit van kunst en cultuur in Utrecht op een hoog niveau te houden.

Ervaren en nieuw
Het college van b & w heeft de commissieleden benoemd. De nieuwe commissie bestaat uit een combinatie van ervaren en nieuwe leden. 11 commissieleden zijn herbenoemd om te zorgen dat kennis en ervaringen behouden blijven. Een openbare sollicitatieprocedure leverde maar liefst 170 reacties op waarvan 21 kandidaten zijn geselecteerd als nieuwe commissieleden die zorgen voor een frisse blik. Hierbij is gelet op individuele kwaliteiten van de commissieleden, en een evenwichtige, gevarieerde en diverse samenstelling van de commissie.

In december 2018 wordt het visitatierapport gepubliceerd.

De Visitatiecommissie Cultuurnota 2017-2020 bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter - Ernestine Comvalius

Commissieleden - Roufaida Aboutaleb, Pieter van Adrichem, Yara Cavalcanti Araujo, Jonás Bisquert, Ellen Blom, Lars Brouwer, Niek vom Bruch, Joep Coolen, Joop Daalmeijer, Ella Derksen, Arthur van Dijk, Anna Elffers, Marjan van Gerwen, Koen Hilberdink, Johan Idema, Hans van Keulen, Joram Kraaijeveld, Joop Kuyvenhoven, Miryam van Lier, Liane van der Linden, Bert Mennings, Malique Mohamud, Arriën Molema, Rajae El Mouhandiz, Geert Overdam, Emjay Rechsteiner, Koen Schouten, Karolina Spaic, Sara Lisa Verbrugge, Jorien Waanders, Karen Welling en Edwin Zwakman

Algemeen secretaris - Brigitte De Goeij

Secretarissen - Lotte Haagsma, Sanneke Huisman, Anouk Leeuwerink en Anita Twaalfhoven

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht