Utrecht biedt meer ruimte voor deelmobiliteit

Utrechters kunnen in 2021 kiezen uit een breder aanbod aan deelmobiliteit. Naast deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s biedt de stad ruimte voor elektrische deelfietsen en deelbromfietsen. Elektrische deelbromfietsen (maximaal 45 km/u) en elektrische fietsen zijn een aanvulling op het aanbod, omdat het een tussenstap is tussen auto en fiets. De locaties waarop de deelmobiliteit wordt aangeboden, bepaalt de gemeente samen met de aanbieder. In het centrum ligt de prioriteit bij (elektrische) deelfietsen. De elektrische bromfietsen komen vooral buiten het centrum, bij P+R’s en OV-knooppunten. Zodra het nieuwe deelaanbod op straat staat, kunnen Utrechters er gebruik van maken via apps van de aanbieders. Dit is naar verwachting in het voorjaar.

Voor dit nieuwe beleid is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. Deze is donderdag door de gemeenteraad vastgesteld. De nieuwe regelgeving maakt het aanbieders van deelmobiliteit mogelijk om hun diensten in Utrecht via een vergunning aan te bieden. Om overlast te voorkomen, is plaats voor een beperkt aantal aanbieders en een beperkt aantal voertuigen per deelvorm.

Deelmobiliteit is belangrijk om Utrecht leefbaar en bereikbaar te houden, zeker gezien de groei van de stad. Als meer bewoners en bezoekers (brom)fietsen en auto’s delen, zijn minder vervoermiddelen nodig. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en zijn er minder (fiets)parkeerplaatsen nodig. Met het vergroten en verbreden van het aanbod, wil Utrecht het groeiend gebruik van deelmobiliteit verder stimuleren. Het aantal huishoudens dat wel eens een auto deelt, steeg tussen 2016 en 2019 van 12 naar 17 procent.

Kijk voor meer informatie en het huidige aanbod aan deelmobiliteit op www.utrecht.nl/deelt.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht