nieuwsbericht gemeente Utrecht

Een houtvuurtje kan gezellig zijn, maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht. Dat is voor niemand gezond. Ouderen, kinderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. De gemeente Utrecht wil dan ook de uitstoot door houtstook verminderen. Utrechters kunnen daarom vanaf 1 december 2021 subsidie aanvragen als ze hun rookkanaal verwijderen of onbruikbaar maken, hun open haard verwijderen, of hun oude haard of kachel vervangen door een moderne, minder vervuilende kachel.

Minder en schoner stoken

Houtstook door particulieren is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling in Utrecht waar de gemeente zelf invloed op kan uitoefenen. Houtstook draagt relatief veel bij aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht. “Grote vervuilers zoals het verkeer en de industrie zijn de afgelopen jaren steeds schoner geworden, terwijl de bijdrage van houtstook aan luchtvervuiling nauwelijks minder is geworden,” vertelt Eelco Eerenberg, wethouder Milieu en Emissieloos vervoer. "En dat willen we in Utrecht anders. We hebben het liefst dat het vuurtje vaker uit blijft, maar als er dan toch hout gestookt wordt, dan op een zo min mogelijk vervuilende manier."

Subsidiemogelijkheden

Subsidie aanvragen kan van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022. Daarna wordt de regeling verlengd of aangepast. De gemeente wil subsidie aanbieden tot en met 2025. Per jaar is er een maximumbedrag aan subsidiegeld beschikbaar. Als dat beschikbare subsidiegeld eerder op is, is het dat jaar niet meer mogelijk een aanvraag te doen. Er zijn drie dingen waar de gemeentesubsidie voor geeft:

1. Het laten verwijderen van een rookkanaal of ervoor zorgen dat het niet meer gebruikt kan worden. Het is niet genoeg om alleen de kachel en metalen pijp weg te halen. Hier wordt 2.000 euro subsidie voor gegeven.

2. Het laten verwijderen van een open haard. Hier wordt ook 2.000 euro subsidie voor gegeven.

3. Het vervangen van een open haard of van een oude houtkachel die niet aan de Ecodesign-eisen voldoet. De nieuwe kachel moet een moderne kachel zijn die wel aan deze eisen voldoet. De oude kachel moet ingeleverd worden bij een afvalscheidingsstation in Utrecht. Hier geeft de gemeente 500 euro subsidie voor.

Utrechters met een U-pas ontvangen tot en met 31 december 2022 extra subsidie voor het verwijderen of onbruikbaar maken van het rookkanaal (4.000 euro in plaats van 2.000 euro) en voor het vervangen van een oude haard of kachel (1.000 euro in plaats van 500 euro). Per kachel/open haard kan één subsidie aangevraagd worden. Per woonadres kan maximaal voor twee kachels een aanvraag gedaan worden.

Om de subsidie te ontvangen moeten aanvragers een aantal bewijzen inleveren. Daarmee laten ze zien dat ze de werkzaamheden hebben laten uitvoeren waarvoor ze subsidie hebben aangevraagd. Bijvoorbeeld een factuur van de werkzaamheden of een sloopverklaring van de oude houtkachel. Alle voorwaarden zijn vanaf 1 december te vinden op www.utrecht.nl/subsidiehoutstook.  

Campagne ‘Stoken? Denk aan je buren!’

De subsidieregeling is niet de enige manier waarop de gemeente Utrecht voor minder uitstoot door houtstook wil zorgen. Ze heeft ook een campagne ingezet om haar inwoners te informeren over de schadelijke gevolgen van houtrook. De campagne roept op om rekening te houden met de buren: laat het vuur liever wat vaker uit en áls je stookt, doe dat dan zo schoon mogelijk. Daarvoor geeft de gemeente onder andere stooktips op www.utrecht.nl/houtstook.  

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht